תפריט

ביטול ייפוי כוח מתמשך

ביטול ייפוי כוח מתמשך מתבצע במטרה להסיר את תוקפו ולמנות אפוטרופוס חדש. ביטול ייפוי הכוח יכול להתבצע על ידי הממנה, אותו אדם שערך וחתם על ייפוי הכוח המתמשך המקורי, או על ידי בית המשפט שמונה להיות נציגו של הממנה, או על ידי מי מבני משפחתו מדרגה ראשונה, שנבחר כנציג הממנה בייפוי הכוח המתמשך. ייפוי כוח מתמשך מנוסח ונערך על ידי עורך דין המתמחה בכל תחום הירושות ובתחום עריכת ייפוי כוח מתמשך בנפרד. המחוקק ראה במומחיות הייחודית חשיבות עליונה, לנוכח כוחו העצום של מסמך זה ומשמעויותיו. 

 

ביטול ייפוי כוח מתמשך

לנוכח עוצמתו של ייפוי כוח מתמשך, אנשים תופסים מסמך זה כמסמך עוצמתי המקנה לאדם אחר, שליטה גדולה וחד משמעית כמעט, על רכושו של הממנה. ייפוי כוח מתמשך מסמיך אדם מסוים לשמש כאפוטרופוס של אדם אחר, קרוב יותר או פחות.  בנוסף, ממנה יכול לקבוע שלא תהיה על הממונה חובת דיווח לאפוטרופוס הכללי, דבר הנותן לממונה כוח נוסף וגדול מאוד והוא אף, אינו מחויב בדיווח שוטף למשפחתו של הממנה. ייפוי כוח מסוג זה מועד לפורענות ועלול, בסיכוי גבוה מאוד, לייצר סכסוכים קשים בין הממונה לבין שאר בני משפחת הממנה. ייפוי כוח מתמשך הוא הליך מקובל מזה מספר שנים מועט ולמרות זאת, עורכי דין המתמחים בדיני ירושה, מעידים על כך שהם עוסקים בתיקים רבים, בהם אדם זה או אחר, השתלט על נכסיו של קרוב משפחה, בזמן שזה עדין חי.

 

מי יכול לבצע ביטול של ייפוי כוח מתמשך?

חוק האפוטרופסות והכשרות המשפטית מקבע מספר גורמים, היכולים לבקש מבית המשפט לענייני משפחה, לבטל את תוקפו של ייפוי כוח מתמשך: היועץ המשפטי לממשלה, בני משפחתו של הממנה, עורך דין הממנה, או חבריו הקרובים של הממנה. לאלה יש להוסיף את הוראות סעיף 39 לחוק הנאמנות, המקנה לכל אדם, המסוגל להביא מידע אמיתי אודות ניצולו של חסר ישע, את הזכות לפנות לבית המשפט ולבקש את הסעד המתאים למקרה. בית משפט רשאי לבטל ייפוי כוח מתמשך מיוזמתו ועל פי הבנתו את המקרה. מקרים בהם עשוי ייפוי כוח מתמשך להתבטל הנם למשל, פקיעת תוקפו המקורי של ייפוי הכוח, ביטול הייפוי על ידי מייפה הכוח ומקרים בהם התגלתה טעות בעריכת ייפוי הכוח המתמשך, או נתגלו פגמים מהותיים בתפקוד של מיופה הכוח.

 

באלו מצבים יפקע תוקפו של ייפוי כוח מתמשך?

מועד פקיעת תוקפו של ייפוי כוח מתמשך, יכול להתרחש במצב בו תנאי שנקבע על ידי הממנה מתקיים, או במצב בו נפטר הממנה או מיופה הכוח שלו. בנוסף, ייפוי כוח מתמשך עשוי להתבטל במצב שהממונה הפך לפושט רגל וזאת, בהתאם לסעיף 32 ג' לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. ישנם מקרים נוספים ומעט שונים כגון: הממונה מודיע בכתב כי איננו מעונין להמשיך לתפקד כמיופה כוחו של הממנה, או במצב בו הממונה הוא בן הזוג של הממנה והם מחליטים להתגרש לאחר מתן המינוי. ממנה יוכל לבטל את ייפוי הכוח המתמשך, בכל מצב שבו הוא לא קבע בייפוי הכוח שאינו רשאי לעשות זאת. במידה ואדם כלשהו הגיש תביעה ודרש את ביטול ייפוי הכוח ותביעתו התקבלה, על ידי בית המשפט, ייפוי הכוח יבוטל לאלתר.

 

כיצד מתנהל דיון אודות בקשה לביטול ייפוי כוח מתמשך בבית משפט?

דיון בבית משפט בנושא ביטול ייפוי כוח מתמשך, מתנהל בסדר הקבוע הבא: הבקשה לביטול ייפוי הכוח המתמשך תוגש לבית המשפט, בהתאם לסדרי הדין המקובלים ומכלול התקנות. מדובר בתובענה ולכן, ב"כ האפוטרופוס הכללי ישיב לה בכתב. לאחר מכן, ימנה בית המשפט עובד סוציאלי, מטעם רשויות הרווחה, שיכין תסקיר העוסק במצבו של מייפה הכוח, הכשירות שלו ויכולתו לקבל החלטות בצורה שקולה כשהוא מבין לחלוטין את כל ההיבטים של החלטותיו. בשלב הבא, ידון בית המשפט במכלול הראיות שהוגשו לפתחו ותומכות בבקשת הביטול. לעניין זה מומלץ לצרף חוות דעת מקצועית של רופא. לאחר מכן, יחל תהליך הוכחות שבו יחקרו כל הנוגעים לתיק, אודות הטענות שהושמעו בבקשה. השלב הסופי של ההליך יהיה אחד משני הבאים: הצדדים לבקשה יגיעו להסכמות שיהפכו לפסק דין חתום, או שבית המשפט ייתן את החלטתו בדבר הבקשה והדבר ישמש כפסק דין לכל דבר וענין. לצורך הגשת בקשה, מומלץ להיעזר בעורך דין כדוגמת עו"ד חיים פרטוש, מומחה לדיני ירושה וייפוי כוח מתמשך.

שאלות ותשובות:

האנשים, בעלי התפקידים והמוסדות שיכולים להגיש בקשה לביטול ייפוי כוח מתמשך הנם: היועץ המשפטי לממשלה, בני משפחתו של הממנה, עורך דין הממנה, או חבריו הקרובים של הממנה. לאלה יש להוסיף את הוראות סעיף 39 לחוק הנאמנות, המקנה לכל אדם, המסוגל להביא מידע אמתי אודות ניצולו של חסר ישע, את הזכות לפנות לבית המשפט ולבקש את הסעד המתאים למקרה.
הסיבה לכך שישנם אנשים החוששים ממסמך ייפוי הכוח המתמשך הנה, שייפוי כוח מתמשך מסמיך אדם מסוים לשמש כאפוטרופוס של אדם אחר, קרוב יותר או פחות. בנוסף, ממנה יכול לקבוע שלא תהיה על הממונה חובת דיווח לאפוטרופוס הכללי, דבר הנותן לממונה כוח נוסף וגדול מאוד והוא אף, אינו מחויב בדיווח שוטף למשפחתו של הממנה.
תוקפו של ייפוי כוח מתמשך יכול לפוג עקב הוראה הכתובה בהוראותיו, או עקב בקשת הממנה, או עקב ממונה שהפך לפושט רגל ועל פי חוק אינו יכול להמשיך בתפקידו זה, או עקב אי רצונו של הממונה להמשיך בתפקיד, או במידה ובית משפט, פסק כך, לאחר הגשת תביעה של צד כלשהו.
ראשית מוגשת בקשת הביטול כלשונה לשופט. לאחר מכן, ישנה זכות לב"כ האפוטרופוס הכללי להשיב לבקשה. בהמשך, ימונה עובד סוציאלי מטעם רשויות הרווחה לטובת הגשת תסקיר מקצועי אודות מצבו של מייפה הכוח. לאחר מכן, יתנהל דיון הוכחות עד לקבלת פסק דין.
מחבר המאמר

עו"ד חיים פרטוש בפייסבוק | עו"ד חיים פרטוש פסק דין | מייל אישי: [email protected]

למידע נוסף
בעל הנכס מקבל מכתב אזהרה

מכתב התראה לפני תביעה

פרקטיקה מוכרת מאוד בעולם עריכת הדין, בתחום המשפט האזרחי והמסחרי, היא שליחה של מכתב התראה לפני תביעה, כהדלקת נורה אדומה, בטרם יחל הליך משפטי. אין

קרא עוד »
עורך דין מיסוי מקרקעין

עורך דין מיסוי מקרקעין

עסקאות נדל"ן כוללות העברת סכומי כסף גדולים מצד לצד לכן, מומלץ מאוד לבצע תכנון מראש של כל הפרמטרים הקשורים לעסקה המכר הממשמשת ובאה. אחד הפרמטרים

קרא עוד »
הבנת חוקיות הסכם המכירה

הבנת חוקיות הסכם המכירה

חוק המקרקעין בשילוב חוק החוזים מספקים הבהרה אודות הדרישות הבסיסיות, לכתיבה ועריכה של הסכמי מכר. הדרישה המרכזית עוסקת בכך שהסכם מכר חייב להיות בכתב בלבד,

קרא עוד »
מהם דיני התמ_א

מהם דיני התמ"א

תוכנית תמ"א 38 נועדה לאפשר ביצוע של חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה. במשך השנים, נכנס לתמונה הממ"ד (חדר ביטחון דרתי ממוגן), שגם אותו בונים במהלך

קרא עוד »
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader