תפריט

בקשה לרישום הורשה

אדם נפטר ומוריש את רכושו, ובכלל זאת דירותיו, ליורשיו. כדי שהדירה תעבור בפועל ליורשים ותהיה רשומה על שמם, על היורשים לבצע מספר פעולות, ובסופן להגיש בקשה לרישום הורשה. בעזרת בקשה זו, הזכויות בדירה יעברו משמו של המנוח לשמם של היורשים, ויושלם הליך הירושה. מה כולל הליך ההורשה ומהי בקשה לרישום הורשה? המשיכו לקרוא וגלו.

 

צו קיום צוואה וצו ירושה

אדם נפטר. רכושו, עובר ליורשיו. זאת, בין אם על פי צוואה שכתב ובין אם על פי כללי הירושה הקבועים בחוק. על כל פנים, הרכוש לא עובר דרך קסמים ליורשים וגם לא באמצעות תפיסה פיזית של הרכוש. ההורשה מתבצעת, כך קובע החוק, על פי צו ירושה או צו קיום צוואה.

 

ירושה על פי דין

חוק הירושה קובע כי רכושו של אדם יתחלק בהתאם למה שכתב בצוואתו. בהיעדר צוואה, הרכוש של המנוח, אשר נקרא בשפה המקצועית עזבון, יתחלק בהתאם לכללים הקבועים בחוק הירושה. לא נעמיק בכללים אלו, אך נציין בקצרה את החשובים שבהם:

  1. ראשית, יירשו את המנוח בן / בת זוגו וילדיו. בן או בת הזוג יירשו מחצית מהרכוש והילדים את החצי הנותר. בנוסף, בן / בת הזוג יירש את כלל המיטלטלין המשותפים שהיו לבני הזוג, כולל מכונית פרטית שלהם. כל הילדים יקבלו חלק שווה מהירושה.
    1. במידה שאחד מהילדים נפטר ויש לו עצמו ילדים, ילדיו יתחלקו בשווה בחלקו של אביהם.

 

דוגמה: אברהם נפטר והותיר אחריו 4 מיליון שקלים. לאברהם אישה, שרה, ושני ילדים – יצחק וישמעאל. ליצחק גם יש שני ילדים – יעקב ועשיו. קודם מותו של אברהם נפטר בנו יצחק.

במקרה זה, יורשיו של אברהם הם: שרה אשתו, ישמעאל בנו ויצחק וישמעאל נכדיו. שרה תקבל מחצית מהרכוש, דהיינו 2 מיליון שקלים. ישמעאל יקבל חצי מהרכוש הנותר, שכן הרכוש אמור להתחלק בינו לבין יצחק אחיו, ולכן יקבל 1 מיליון שקלים. יעקב ועשיו יתחלקו בחלק לו אביהם היה זכאי, ולכן יירשו 0.5 מיליון שקלים כל אחד.

 

2. אם למנוח לא הייתה בת זוג ולא היו לו ילדים, יירשו אותו הוריו. אם הוריו נפטרו, ילדיהם של הוריו יירשו אותו. אם אחיו נפטרו אף הם, ילדיהם, דהיינו אחייניו, יירשו אותו.

3. אם למנוח אין גם הורים ואחים, סביו וסבתותיו יירשו אותו. נפטרו אף הם – יירשו אותו צאצאיהם, שהם בני דודו של המנוח.

4. במידה שאין למנוח יורשים גם ברמת קרבה זו, עזבונו יעבור לאפוטרופוס הכללי וישמש, בסופו של דבר, למטרות ציבוריות.

 

צו ירושה

הבנו מהם כללי הירושה ומי יירש את המנוח בכל מצב ומצב. כעת, נבין כיצד הירושה מתבצעת בפועל. לאחר מות המוריש, יורשיו על פי דין יגישו בקשה לצו ירושה לרשם לענייני ירושה. הרשם יבחן את הצו וככל שיגיע למסקנה שהצו תקין, הוא יפרסם אותו ברשומות ובעיתונות למשך שבועיים. בפרק זמן זה, בעלי עניין בצוואה המתנגדים לבקשה יוכלו להגיש את ההתנגדויות שלהם לצו הירושה.

במידה שהוגשו התנגדויות לצו הירושה, התיק יעבור לבית המשפט לענייני משפחה אשר ידון בהתנגדות ויכריע בעניין. בהיעדר התנגדויות, הרשם ינפיק למבקשים צו ירושה. על סמך צו זה, היורשים יוכלו לגשת למוסדות המחזיקים ברכושו של המנוח, דוגמת הבנק או קרן הפנסיה שלו, ולדרוש את המגיע להם. כפי שנראה להלן, ניתן יהיה להגיש גם בקשה לרישום הורשה ללשכת המקרקעין ולדאוג להעברת המקרקעין של המנוח על שמם.

 

ירושה על פי צוואה

כזכור, חוק הירושה קובע כי בהתקיים צוואה כשרה, חלוקת הרכוש תהיה על פיה. חוק הירושה מעניק חירות רחבה מאוד למוריש כיצד לחלק את רכושו, בהתאם לראות עיניו. כל עוד הצוואה נעשתה מרצונו החופשי ובהתאם להוראות הדין, הרי שהעיזבון יתחלק על פיה.

 

צו קיום צוואה

בדומה לירושה על פי דין, גם כאן היורשים על פי הצוואה יידרשו להגיש בקשה לצו קיום צוואה כדי לקבל את המגיע להם על פי הצוואה. הבקשה תתפרסם ברשומות ובעלי עניין יוכלו להגיש התנגדויות. העילות להתנגדות מגוונות ביותר – טענה שקיימת צוואה מאוחרת יותר, טענה שהצוואה פסולה, נכתבה תחת השפעה בלתי הוגנת, המנוח לא היה כשיר לצוות בעת כתיבת הצוואה ועוד. על כל פנים, בהיעדר התנגדויות, יתקבל צו קיום צוואה המקביל לצו ירושה במהותו.

 

בקשה לרישום הורשה – העברת מקרקעין בירושה

כאמור, על סמך צו קיום הצוואה וצו הירושה ניתן לקבל את החלק מהעיזבון המגיע לכל יורש. עם צו הירושה ניתן לפנות למוסדות המחזיקים ברכוש של המנוח ולקבל את הרכוש המגיע ליורשים. אולם בכל הנוגע למקרקעין, הדברים מסובכים יותר. זאת, מכיוון שזכויות במקרקעין טעונות רישום והעברת רישום זכויות במקרקעין היא פרוצדורה של ממש.

כדי להעביר את הזכויות במקרקעין מהמנוח ליורשים, היורשים נדרשים להגיש בקשה לרישום הורשה. הבקשה לרישום ההורשה תוגש ללשכת המקרקעין (טאבו) בה רשומים המקרקעין של המנוח. בקשת רישום ההורשה יכולה להיות מוגשת בד בבד עם הגשת בקשת צו הירושה / קיום הצוואה, או בנפרד לאחר מכן.

 

אופן הגשת בקשה לרישום הורשה

בקשה לרישום הורשה ניתן להגיש באופן עצמאי, או בעזרת עורך דין מקרקעין.  הגשת בקשת רישום ההורשה כרוכה בתשלום אגרה בסך 170 ₪. את הבקשה רצוי להגיש באופן מקוון, אך ניתן לעשות זאת גם באמצעות הדואר או באופן פיזי בלשכת רישום המקרקעין. חשוב לשים לב – רק עורך דין יוכל להגיש את הבקשה באופן מקוון. ללא עורך דין, לא תוכלו להגיש את הבקשה באופן מקוון.

 

מה צריך להגיש

ראשית, עליכם להוציא נסח טאבו של הנכס. זאת, כדי לוודא כי הנכס אכן היה בבעלותו המלאה של המוריש. ההגשה המרכזית תהיה של בקשת רישום ההורשה עצמה – תוכלו למצוא בקלות את הטופס הנדרש באתרים הממשלתיים ולהגיש אותו.

בקשת רישום ההורשה תיחתם על ידי היורשים (אחד או יותר) ותכלול אימות חתימה על ידי עורך הדין שלכם. כמו כן, תידרשו לצרף את צו הירושה / קיום צוואה. ניתן להגיש העתק נאמן למקור של הצו, מאושר על ידי הרשות שאישרה את הצו או על ידי נוטריון.  במקרים בהם הצו אושר על ידי הרשם לענייני ירושה, תוכלו להסתפק בצירוף שמו של המנוח ותעודת הזהות שלו. המערכת תזהה לבד את הצו הרלוונטי.

 

הסכמים בין יורשים

חוק הירושה מתיר ליורשים לערוך ביניהם הסכמים המחלקים את הירושה באופן שונה מזה הקבוע על פי דין, או על פי צוואתו של המנוח. נניח, למשל, כי אדם נפטר והותיר אחריו שתי דירות – אחת בצפון ואחת בדרום. למנוח שני ילדים – אחד גר בדרום והשני בצפון. המנוח לא כתב צוואה, ולכן, על פי דין, כל אחד יקבל חצי מכל דירה. האחים, כמובן, לא מעוניינים בכך. הם יוכלו לערוך ביניהם הסכם הקובע כי כל אחד יקבל את הדירה הקרובה למקום מגוריו.

לאחר עריכת הסכם זה והחתימה עליו, היורשים יוכלו להגיש בקשה לרישום הורשה כדי להסב בפועל את הזכויות בנכסים על שמם. במקרה שכזה, לבקשה לרישום הורשה יהא עליהם לצרף את ההסכם שנחתם ביניהם.

 

עו"ד חיים פרטוש

ירשתם דירה? רוצים להסדיר את רישום הזכויות על שמכם במקצועיות ובאחריות? פנו אל עו"ד חיים פרטוש ותהנו משירותים מהשורה הראשונה בתחום. עו"ד פרטוש הינו עו"ד וותיק ומנוסה, המתמחה בדיני מקרקעין בכלל ובצוואות וירושות בפרט. אצל עו"ד פרטוש, תהנו משירותי ONE STOP SHOP – כל השירותים במקום אחד. קבעו פגישת ייעוץ ראשונית במשרד, והצטרפו לשורה ארוכה של לקוחות מרוצים שכבר נהנו משירותיו של עו"ד פרטוש.

בקשה לרישום הורשה
בקשה לרישום הורשה

 

שאלות ותשובות:

בקשה לרישום הורשה הינה בקשה המוגשת ללשכת רישום המקרקעין (טאבו). זאת, במטרה להסב את רישום הזכויות בנכס מהמנוח לטובת יורשיו. על סמך בקשה זו, ולאחר בחינת הדברים, לשכת רישום המקרקעין תסב את הזכויות בנכס משמו של המוריש לשמם של היורשים. את הבקשה ניתן להגיש בדואר, פיזית בלשכה או באופן מקוון באמצעות עורך דין.
היורשים יגישו את טופס הבקשה עצמו. לצד זאת, היורשים יצרפו לבקשה צו קיום צוואה / צו ירושה והסכם בין יורשים ככל שישנו. כמו כן, עליהם לצרף אימות חתימה על ידי עורך דין. 
הגשת בקשה לרישום הורשה כרוכה בתשלום אגרה. האגרה עומדת כיום על 170 שקלים, אך היא משתנה מעת לעת. על כן, נכון לבדוק מראש מהי העלות המעודכנת של השירות באתרים הממשלתיים.
ראשית, עורך הדין יחסוך לכם כאב ראש ויבצע את ההליכים בעצמו, באופן מקוון. כאמור, רק עו"ד יכול להגיש בקשת רישום הורשה באופן מקוון. אתם, תידרשו להגיע פיזית ללשכה. מעבר לכך, פעמים רבות מתעוררות בעיות ומורכבויות סביב רישום הזכויות. עו"ד מקרקעין מומחה ומקצועי יידע לטפל בבעיות אלו. 
מחבר המאמר

עו"ד חיים פרטוש בפייסבוק | עו"ד חיים פרטוש פסק דין | מייל אישי: [email protected]

למידע נוסף
בעל הנכס מקבל מכתב אזהרה

מכתב התראה לפני תביעה

פרקטיקה מוכרת מאוד בעולם עריכת הדין, בתחום המשפט האזרחי והמסחרי, היא שליחה של מכתב התראה לפני תביעה, כהדלקת נורה אדומה, בטרם יחל הליך משפטי. אין

קרא עוד »
עורך דין מיסוי מקרקעין

עורך דין מיסוי מקרקעין

עסקאות נדל"ן כוללות העברת סכומי כסף גדולים מצד לצד לכן, מומלץ מאוד לבצע תכנון מראש של כל הפרמטרים הקשורים לעסקה המכר הממשמשת ובאה. אחד הפרמטרים

קרא עוד »
הבנת חוקיות הסכם המכירה

הבנת חוקיות הסכם המכירה

חוק המקרקעין בשילוב חוק החוזים מספקים הבהרה אודות הדרישות הבסיסיות, לכתיבה ועריכה של הסכמי מכר. הדרישה המרכזית עוסקת בכך שהסכם מכר חייב להיות בכתב בלבד,

קרא עוד »
מהם דיני התמ_א

מהם דיני התמ"א

תוכנית תמ"א 38 נועדה לאפשר ביצוע של חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה. במשך השנים, נכנס לתמונה הממ"ד (חדר ביטחון דרתי ממוגן), שגם אותו בונים במהלך

קרא עוד »
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader