תפריט

דברים שחשוב לכלול בייפוי הכוח המתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך חשוב ביותר עבור כל אדם שחצה גיל מסוים בחייו. מסמך זה מסמיך את מי מאנשיו הקרובים של עורך המסמך, להיות האחראי על כל נכסיו וענייניו האישיים, במידה והוא לא יוכל, מכל סיבה שהיא, לעשות את הדברים בכוחות עצמו. הממנה יכול להחליט למנות אדם אחד כבא כוחו וגם מספר אנשים. הממנה יכול לפרט, במידה וכך יחליט, מה תחום האחריות של כל אחד מבאי הכוח. 

 

כיצד ייפוי כוח מתמשך משפיע על חשבון הבנק של הממנה?

ברגע שאדם מחליט לאפשר לאדם אחר לבצע פעולות שונות בחשבון הבנק הפרטי שלו, הוא יכול לחתום על ייפוי כוח מול הבנק. ייפוי כוח לבנק יהיה בתוקף מהרגע שהממנה לא יכול לקבל החלטות חשובות בכוחות עצמו. הממונה מעניק הרשאה למיופה כוחו, לבצע את כלל הפעולות לטובת ניהול ענייניו הכספיים בחשבון הבנק הרשום על שמו, באופן מלא או חלקי, בהתאם למוגדר באופן ברור בייפוי הכוח. הפעולות אותן יוכל, על פי רוב, לבצע מיופה הכוח הן: משיכה של כספים מחשבון הבנק, החלטות על העברת כספים לטובת השקעות פיננסיות, לחתום על צ'קים היוצאים מחשבון הבנק ופעולות בנקאיות נוספות. ייפוי כוח לבנק ניתן לתקופה קצרה, למשל במצב בו הממנה יוצא את גבולות המדינה לתקופה קצובה. סיום תוקפו של ייפוי הכוח יוגדר מראש. ניתן לחתום על ייפוי כוח לבנק גם לתקופות ארוכות, בהתאם לנסיבות ומתוקף ייפוי כוח מתמשך שנכנס לתוקף, ללא הגבלת זמן.

 

מהם הדגשים אליהם יש לשים לב, בהקשר לייפוי כוח מתמשך והשפעתו על הפעילות הבנקאית של הממנה?

הסכם ייפוי כוח, חשוב שינוסח וייערך על ידי עורך דין, המתמחה בהכנה של ייפוי כוח מתמשך. סמכויות בא הכוח אל מול חשבון הבנק –

  • הממנה מסמיך, באופן מפורש את בא כוחו לבצע פעולות בנקאיות הקשורות במוצרים פיננסיים פנסיוניים, בהתאם לסעיף  32 ו' (ג'), (1), (ה') לחוק הכשרות.
  • הממנה מסמיך, באופן מפורש את בא כוחו לבצע פעולות לטובת השקעות ופיקדונות.
  • הממנה מסמיך, באופן מפורש את בא כוחו לבצע פעולות הנמצאות בניגוד עניינים, בהתאם לסעיף 32 ו' (ז') לחוק הכשרות.
  • הממנה מסמיך, באופן מפורש את בא כוחו לתת מתנות, הלוואות, תרומות, בצמוד לפרוט אודות המקבל, סכום הכסף והמועדים בהם בוצע כל תשלום.
  • הממנה מסמיך, באופן מפורש את בא כוחו לבצע מגוון פעולות משפטיות עד סכום של 500,000 ₪.

 

הכללים לקבלת הכרעות חשובות בין מספר מיופי כוח

חשוב מאוד שהממנה יפרט בצורה ברורה וחד משמעית, את תמהיל מיופי הכוח ואיזה אחריות רובצת על כל אחד ואחת מהם. בנוסף, חשוב לציין, האם עליהם לפעול במשותף או כל אחד בנפרד. במידה ומיופי הכוח פועלים יחד, הם עלולים למצא את עצמם בתוך סבך של חילוקי דעות בנושא זה או אחר. לכן, יש לנסח בייפוי הכוח המתמשך מנגנון הכרעה פשוט וברור שימנע וויכוחים מיותרים. מנגנוני הכרעה מורכבים מסבכים את המצב ועלולים להביא את הנוגעים בדבר להכרעות בפני מגשרים או בתי משפט.

 

דברים שחשוב לכלול בייפוי כוח מתמשך

מעבר להיבטים בנקאיים קלאסיים שהוזכרו בפסקאות קודמות, ישנם היבטים נוספים שחשוב להכיר ולכלול כחלק מייפוי הכוח המתמשך. להלן דברים שחשוב לכלול בייפוי כוח מתמשך:

  • ייפוי מתמשך חייב לכלול פרוט ברור של הסמכויות אותן מעביר הממנה למיופה כוחו ומהן ההנחיות השונות על פיהן יהיה עליו לפעול בשמו של הממנה. יש לציין, במידה וההנחיות אינן עומדות בקנה אחד עם החוק, יהיה מיופה הכוח רשאי לפנות לבית המשפט במטרה לקבל הוראות משפטיות, כיצד עליו לפעול בעניין זה או אחר, הקשור לייפוי הכוח המתמשך שחל עליו.
  • חשוב ביותר לקבוע מהם התנאים על פיהם ייכנס ייפוי הכוח לתוקפו כלומר, מתי ייחשב הממנה לבלתי כשיר לקבל החלטות הנוגעות לחייו בכוחות עצמו.
  • הממנה יכול להחליט שייפוי הכוח ייכנס לתוקף במידה וכשירותו המשפטית תהיה בספק ולצרף חוות דעת מקצועית התומכת בכך.
  • הממנה יכול למנות ואף רצוי שימנה אדם "מיודע", שיקבל על עצמו אחריות לפקח על מיופה הכוח, תוך שהוא מוודא כל העת, שמיופה הכוח מבצע את ההנחיות של הממנה בצורה נאמנה. במידה ומונה אדם "מיודע" הוא יקבל באופן שוטף עדכונים ממיופה הכוח, אודות כל הפעולות אותן ביצע.

 

התייעצו עם עו"ד חיים פרטוש, בכל הקשור לייפוי כוח מתמשך והיו בטוחים שכל מה שחשוב יהיה כלול בפנים.

 

שאלות ותשובות בנושא דברים שחשוב לכלול בייפוי הכוח המתמשך

התשובה היא כן! ברגע שאדם מחליט למנות מיופה כוח שיוכל לבצע פעולות בנקאיות שונות בחשבון הבנק שלו, הוא מייצר מצב בו חשבון הבנק, מרגע מסוים בו הייפוי כוח המתמשך נכנס לתוקף, מתחיל להתנהל בצורה שונה, על ידי בן אדם אחר. הממונה אינו בעל החלטה יותר בחשבון וכל הסמכויות מועברות מידית למיופה הכוח. 

ישנו מרחב תמרון די גדול של פעולות בנקאיות אותן יכול לבצע מיופה הכוח בשם הממנה: טיפול במוצרים פיננסיים פנסיוניים, השקעות, פתיחה וסגירה של פיקדונות, מתן הלוואות לקרובי משפחה, הענקת מתנות, העברת תרומות וטיפול בפעולות בנקאיות משפטיות הדורשות התייחסות. 

הדרך למנוע או לפתור חילוקי דעות, במצב בו ישנו יותר ממיופה כוח אחד היא, לנסח בייפוי הכוח המתמשך, מנגנון פשוט ולא מורכב, המגדיר באופן מדויק וברור, מה יש לעשות וכיצד להתנהל במצב בו קיימים חילוקי דעות בנושא מסוים. הגדרת מנגנון הכרעה מבעוד מועד, תסייע מאוד למיופי הכוח לנהל את הדברים בשוטף. 

שני הדברים החשובים ביותר בייפוי כוח מתמשך הינם: מתן פרוט מדויק של הסמכויות המועברות לכל אחד ממיופי הכוח אותם מינה הממנה וקביעה מראש של הרגע בו ייחשב מצב הממנה ככזה שאינו כשיר לקבל החלטות עבור עצמו. זה הרגע בו ייכנס לתוקף ייפוי הכוח המתמשך.

 

דברים שחשוב לכלול בייפוי הכוח המתמשך
דברים שחשוב לכלול בייפוי הכוח המתמשך

 

שאלות ותשובות:

מחבר המאמר

עו"ד חיים פרטוש בפייסבוק | עו"ד חיים פרטוש פסק דין | מייל אישי: [email protected]

למידע נוסף
בעל הנכס מקבל מכתב אזהרה

מכתב התראה לפני תביעה

פרקטיקה מוכרת מאוד בעולם עריכת הדין, בתחום המשפט האזרחי והמסחרי, היא שליחה של מכתב התראה לפני תביעה, כהדלקת נורה אדומה, בטרם יחל הליך משפטי. אין

קרא עוד »
עורך דין מיסוי מקרקעין

עורך דין מיסוי מקרקעין

עסקאות נדל"ן כוללות העברת סכומי כסף גדולים מצד לצד לכן, מומלץ מאוד לבצע תכנון מראש של כל הפרמטרים הקשורים לעסקה המכר הממשמשת ובאה. אחד הפרמטרים

קרא עוד »
הבנת חוקיות הסכם המכירה

הבנת חוקיות הסכם המכירה

חוק המקרקעין בשילוב חוק החוזים מספקים הבהרה אודות הדרישות הבסיסיות, לכתיבה ועריכה של הסכמי מכר. הדרישה המרכזית עוסקת בכך שהסכם מכר חייב להיות בכתב בלבד,

קרא עוד »
מהם דיני התמ_א

מהם דיני התמ"א

תוכנית תמ"א 38 נועדה לאפשר ביצוע של חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה. במשך השנים, נכנס לתמונה הממ"ד (חדר ביטחון דרתי ממוגן), שגם אותו בונים במהלך

קרא עוד »
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader