דיני ירושה

דיני ירושה הנם חוקים העוסקים בכל הקשור לדרך בה יועברו נכסיו של אדם שהלך לעולמו ליורשיו. רכושו של המנוח נקרא על פי חוק "עיזבון" והדרך להתייחס לעיזבון של אדם נקבעה בחוק הירושה שחוקק בשנת 1965. העיקרון המנחה בדיני הירושה הנו, שרכושו של אדם יוגדר כעיזבון אך ורק לאחר מותו, לא ניתן לרשת את נכסיו של אדם, קרוב ככל שיהיה, בעודו חי. את הירושה שהותיר אחריו אדם, ניתן לממש באמצעות קבלת צו ירושה מרשם הירושות (צו קיום צוואה). דיני הירושה בישראל עוסקים גם בירושה ללא צוואה, ניהול עיזבונות, עדיפויות בחלוקת ירושה ועוד.

 

 

דיני ירושה
דיני ירושה

חלוקת ירושה ללא צוואה

כאשר אדם שנפטר לא דאג להשאיר אחריו צוואה חתומה ומפורטת כהלכה, עיזבונו יחולק בהתאם לדין הירושה המצוין בחוק הירושה. חלוקת עיזבונו של נפטר יכולה להתבצע רק לאחר שמתקבל צו לקיום ירושה מרשם הירושות, שהנו שלוחה של משרד המשפטים הישראלי. בהתאם לחוק הירושה, סעיף 104, נקבע שבטרם יבוצע צו קיום הירושה, ינוכו מנכסיו של הנפטר סכומי כסף לכיסוי הוצאות הלוויה והקבורה של המנוח. במידה ולמנוח היו נושים כלשהם, הם יקבלו עדיפות, החובות של המנוח כלפיהם יסולקו בטרם יחולק העיזבון בהתאם להוראות החוק. בהיעדר צוואה, יחולק העיזבון על פי הגדרת מעגלי הקרבה שקבע המחוקק: בן/בת זוג הם היורשים הראשונים במידה ולא קיים בניהם הסכם ממון. במידה וקיים הסכם ממון בין בני הזוג, יכולה אישה לבחור בין הוראות הסכם הממון לבין הוראות הכתובה. לאחר בת/בן הזוג נמצאים במעגל הקרבה ילדיו של הנפטר, לאחר מכן הוריו, לאחר מכן אחים ואחיות וכן הלאה.

 

חלוקת ירושה על פי הוראות צוואה

ההחלטה לכתוב צוואה איננה קלה אולם, היעדר צוואה ערוכה וחתומה כנדרש, עלולה לייצר מצבים לא נעימים בין היורשים המיועדים. כדי שאדם ידע שלאחר שילך מהעולם, ישאיר אחריו מסמך מסודר המבטא באופן המדויק ביותר, כיצד הוא מבקש לחלק את עיזבונו, דבר שייצר, על פי רוב, שקט בין היורשים, עליו לשכור את שירותיו של עורך דין צוואות וירושות, לנסח ולערוך צוואה ברורה, לחתום עליה ולהפקידה בידי האפוטרופוס הכללי למשמרת. חשוב לדעת, צוואה חתומה כחוק, גוברת על הוראות חוק הירושה ולכן, חלוקת העיזבון של המנוח תהיה תמיד בהתאם לצוואה שהשאיר.

 

דבר חשוב נוסף, ישנם מקרים בהם אדם החליט לערוך צוואה בעזרת עורך דין מומחה אולם, לאחר זמן מה הוא ביקש לערוך מחדש את הצוואה, ולבצע בתוכנה שינויים משמעותיים ביחס להוראותיו שנוסחו בצוואה הראשונה. במצב דברים זה, יפסוק רשם הירושות את מימוש הצוואה, בהתאם לצוואה האחרונה שנערכה ונחתמה כחוק על ידי המנוח, הצוואה האחרונה גוברת על כל צוואה קודמת עליה חתם.

 

ירושה בין בני זוג

ירושה בין בני זוג מתחילה להיות דבר מסובך כאשר בני הזוג נמצאים בהליך גירושין, מדובר באתגר משפטי לא קטן. יש לציין, אדם שנמצא בהליך גירושין וטרם ניתן גט בתיק אותו הוא מנהל, ולא קיימת צוואה ערוכה וחתומה כחוק, המבטלת את זכויותיהם של בני הזוג בצורה חד משמעית, יועבר כל עיזבונו לידי בני הזוג, בהתאם לחוק הירושה. צוואה שנערכה ונחתמה כחוק מבעוד מועד, תבטיח שעיזבונו של המנוח יגיע אך ורק לידיהם של האנשים שביקש להשאיר להם את עיזבונו. הבעיה בין בני זוג עשויה להיות מאתגרת אף יותר במקרים של זוגות שאינם נשואים אך נחשבים ידועים בציבור. גם במקרה זה, צוואה ערוכה וחתומה כחוק, תמנע, ללא צל של ספק, בעיות עתידיות.

ירושה בין בני זוג

הסכם בין יורשים

על מנת להקל על תהליך חלוקת העיזבון, באופן כללי, קבע המחוקק שהיורשים יכולים להגיע להחלטה משותפת, על חלוקת העיזבון בצורה שאיננה תואמת באופן מדויק את הכתוב בצוואת המנוח. כדי שדבר כזה יהיה אפשרי, על היורשים החוקיים לנסח, באמצעות עורך דין, הסכם המבטא את ההסכמות אליהן הגיעו ביחס לחלוקה השונה של העיזבון. הסכם יורשים שכזה, ערוך וחתום כחוק, ייכנס מיד לתוקף ויהיה המסמך לפיו יינתן צו לקיום ירושה, על ידי רשם הירושות. לא קיים צורך חוקי להביא הסכם בין יורשים לאישורו של בית משפט. מבחינת התהליך, חשוב שמיד לאחר מותו של המנוח תוגש לרשם הירושות בקשה לקבלת צו קיום ירושה, בהנחה שהמנוח הותיר אחריו צוואה. לאחר שיתקבל צו לקיום ירושה, היורשים המוזכרים בצו, יכולים לחתום בניהם על הסכם חלוקת עיזבון.

שאלות ותשובות:

בהתאם לחוק הירושה, סעיף 104, נקבע שבטרם יבוצע צו קיום הירושה, ינוכו מנכסיו של הנפטר סכומי כסף לכיסוי הוצאות הלוויה והקבורה של המנוח. במידה ולמנוח היו נושים כלשהם, הם יקבלו עדיפות, החובות של המנוח כלפיהם יסולקו בטרם יחולק העיזבון בהתאם להוראות החוק. בהיעדר צוואה, יחולק העיזבון על פי הגדרת מעגלי הקרבה שקבע המחוקק: בן/בת זוג הם היורשים הראשונים במידה ולא קיים בניהם הסכם ממון. לאחר בת/בן הזוג נמצאים במעגל הקרבה ילדיו של הנפטר, לאחר מכן הוריו, לאחר מכן אחים ואחיות וכן הלאה.
ישנם מקרים בהם אדם החליט לערוך צוואה בעזרת עורך דין אולם, לאחר זמן מה הוא ביקש לערוך מחדש את הצוואה, ולבצע בתוכנה שינויים משמעותיים ביחס להוראותיו שנוסחו בצוואה הראשונה. במצב דברים זה, יפסוק רשם הירושות את מימוש הצוואה, בהתאם לצוואה האחרונה שנערכה ונחתמה כחוק על ידי המנוח, הצוואה האחרונה גוברת על כל צוואה קודמת עליה חתם.
אדם שנמצא בהליך גירושין וטרם ניתן גט בתיק אותו הוא מנהל, ולא קיימת צוואה ערוכה וחתומה כחוק, המבטלת את זכויותיהם של בני הזוג בצורה חד משמעית, יועבר כל עיזבונו לידי בני הזוג, בהתאם לחוק הירושה. צוואה שנערכה ונחתמה כחוק מבעוד מועד, תבטיח שעיזבונו של המנוח יגיע אך ורק לידיהם של האנשים שביקש להשאיר להם את עיזבונו.
חשוב מיד לאחר מותו של המנוח, להגיש לרשם הירושות בקשה לקבלת צו קיום ירושה, בהנחה שהמנוח הותיר אחריו צוואה. לאחר שיתקבל צו לקיום ירושה, היורשים המוזכרים בצו, יכולים לחתום בניהם על הסכם חלוקת עיזבון.
מחבר המאמר

עו"ד חיים פרטוש בפייסבוק | עו"ד חיים פרטוש פסק דין | מייל אישי: [email protected]

למידע נוסף

פטור ממס רכישה

מס רכישה מוגדר בסעיף 9 א' לחוק מיסוי המקרקעין בצורה הבאה: "במכירת זכות במקרקעין יהא הרוכש חייב במס רכישת מקרקעין (להלן – מס הרכישה). מס

קרא עוד »

שעבוד נכסים 

שעבוד נכסים מתקשר למצבים שונים בחיים אולם, על פי רוב, מושג זה מתקשר להלוואת המשכנתא. כשמדברים על משכנתא לצרכי דיור, מדברים על סכומי כסף גדולים

קרא עוד »

מס שבח דירה שניה

מס שבח הנו מס אותו משלמים על רווחים המתקבלים ממכירה של דירה. אולם, אין הדבר כל כך פשוט כמו שהוא נשמע וזה לא בהכרח רע.

קרא עוד »

ביטול ייפוי כוח מתמשך

ביטול ייפוי כוח מתמשך מתבצע במטרה להסיר את תוקפו ולמנות אפוטרופוס חדש. ביטול ייפוי הכוח יכול להתבצע על ידי הממנה, אותו אדם שערך וחתם על

קרא עוד »

מה זה פינוי בינוי  

הליך פינוי בינוי מתקיים במסגרת תהליכי ההתחדשות העירונית, שמטרתה להשביח בניינים ישנים, על ידי בנייתם מחדש בסטנדרטים גבוהים. במהלך הבנייה, מקבלים דיירי המבנה מגורים חלופיים,

קרא עוד »

מס שבח ירושה

האם ניתן לקבל פטור מתשלום מס שבח, כאשר מבצעים מכירת דירה שהתקבלה בירושה? באילו תנאים תיחשב דירה שנתקבלה בירושה לנכס נוסף שיגרור את היורש לאירוע

קרא עוד »
בעל הנכס מקבל מכתב אזהרה

מכתב התראה לפני תביעה

פרקטיקה מוכרת מאוד בעולם עריכת הדין, בתחום המשפט האזרחי והמסחרי, היא שליחה של מכתב התראה לפני תביעה, כהדלקת נורה אדומה, בטרם יחל הליך משפטי. אין

קרא עוד »
עורך דין מיסוי מקרקעין

עורך דין מיסוי מקרקעין

עסקאות נדל"ן כוללות העברת סכומי כסף גדולים מצד לצד לכן, מומלץ מאוד לבצע תכנון מראש של כל הפרמטרים הקשורים לעסקה המכר הממשמשת ובאה. אחד הפרמטרים

קרא עוד »
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader