תפריט

ידועה בציבור ירושה

האם ידועה בציבור יורשת אדם כמו אשתו הנשואה לו? מעמד הידועים בציבור הוא מעמד מורכב שאינו חד משמעי ומשתנה בין נושא לנושא. במאמר זה נברר את מעמד הידועה בציבור והשלכות מעמד זה ביחס לזכויות הירושה בין בני זוג ונשווה בין זכויותיהם של ידועים בציבור לבין אלו של זוגות נשואים.

 

מיהם הידועים בציבור?

ידועים בציבור הם בני זוג אשר חיים יחד ומנהלים אורח חיים משותף, אך אינם נשואים זה לזו. הסיבה לכך יכולה להיות מניעות או חוסר רצון להתחתן במוסדות הדתיים במדינה, אך גם חוסר רצון כללי להינשא ולמסד את הקשר באופן מחייב על ידי טקס נישואין.

פסיקת בתי המשפט יצרה מבחנים ותבחינים שונים, כדי לזהות מתי זוג נחשב לידוע בציבור ומתי לא. בפסיקה התפתחו 4 אינדיקציות לזיהוי זוג כידועים בציבור, המתמקדות בעירוב הרכושי של בני הזוג וכן באורח חייהם המשותף:

  1. מגורים משותפים: מגורים משותפים של בני הזוג מהווים אינדיקציה משמעותית להיותם ידועים בציבור. משך המגורים המשותפים יכול להיות קצר יחסית ולעמוד אף על חודשים בודדים בלבד. מעבר לכך, מגורים משותפים בחלק מימות השבוע בלבד יכולים לענות גם הם על תנאי זה, בעיקר בזוגיות פרק ב' בה מודל זה נפוץ למדי.
  2. משק בית משותף: נדרש להוכיח כי בני הזוג מנהלים משק בית משותף. בפועל, כל עוד הזוג לא מנהלים משטר של הפרדה רכושית, הם יוכרו כמי שמנהלים משק בית משותף.
  3. אינטימיות: הזוג מנהל מערכת יחסים אינטימית וקרובה.
  4. הצגה חברתית: הזוג נראים ומתנהלים כזוג נשוי. בא לידי ביטוי בהגעה משותפת לאירועים ולשמחות ובכלל במצג החברתי כבני זוג המצויים בקשר עמוק ומחייב.

 

נדגיש כי ביחס לידועים בציבור אין הבדל בין ידועים בציבור הטרוסקסואליים לבין בני זוג מאותו המין. אלו וגם אלו יכולים להיות מוגדרים כידועים בציבור, ובשעת מותו של בן זוגם לרשת אותו בהתאם לכללים שיוצגו להלן.

 

ידועה בציבור – ירושה כנשואה?

סעיף 10 לחוק הירושה קובע מי הם יורשיו של אדם. סעיף 10(א)(1) לחוק מציין, בראש ובראשונה, את בן או בת זוגו של אדם כיורשו על פי דין. הסעיף לא כותב במפורש מיהו בן זוג אך מפורש כסעיף העוסק בבני זוג נשואים דווקא.

ירושת בני זוג שאינם נשואים זה לזו מטופלת בסעיף 55 לחוק הירושה. נציג את הסעיף במלואו, שכן הוא יהווה תשתית להמשך הדיון שלנו:

  1. איש ואשה החיים חיי משפחה במשק בית משותף אך אינם נשואים זה לזה, ומת אחד מהם ובשעת מותו אף אחד מהם לא היה נשוי לאדם אחר, רואים את הנשאר בחיים כאילו המוריש ציווה לו מה שהנשאר בחיים היה מקבל בירושה על-פי דין אילו היו נשואים זה לזה, והוא כשאין הוראה אחרת, מפורשת או משתמעת, בצוואה שהשאיר המוריש.

על פי הסעיף, איש ואישה שאינם נשואים זה לזה יירשו אחד את השני. זאת, כאשר בני הזוג חיים במשק בית משותף וחזקה שהם מעוניינים להוריש אחד לשנייה. פסיקת בתי המשפט לאורך השנים קבעה חזקה כמעט מוחלטת, לפיה ידועים בציבור המנהלים משק בית משותף מעוניינים להוריש לבן או בת הזוג עימם חיו.

נשים לב כי הסעיף מציב תנאי משמעותי מאוד לירושת ידועה בציבור – ידועים בציבור יורשים אחד את השני, אך ורק בתנאי שהם לא היו נשואים לאדם אחר בשעת מותו של המנוח. ככל שהמנוח היה נשוי לאישה אחרת בשעת מותו, או שהידועה בציבור הייתה נשואה למי שאינו המנוח בזמן מותו של בן זוגה, הרי שהם לא יירשו זה את זה על פי דין.

 

ירושה על פי דין וירושה על פי צוואה

הדין הישראלי מכיר בשני מנגנונים של ירושה – ירושה על פי דין וירושה על פי צוואה. בירושה על פי דין רכושו של אדם מתחלק על פי כללי ברירת מחדל הקבועים בחוק. בירושה על פי צוואה האדם עצמו מחליט כיצד לחלק את רכושו, מנסח זאת בצוואה והרכוש יתחלק בהתאם. במקרים בהם אדם כתב צוואה, יורשיו יירשו אותו על פי צוואה. בהיעדר צוואה תקפה, הירושה תתבצע על פי דין.

סעיף 55 שהוצג לעיל הוא חלק ממנגנון הירושה על פי דין, כלומר חלק ממערכת כללי ברירת המחדל שמציג החוק. אולם אדם רשאי לכתוב כתבה שתסתור את הסעיף, לטוב או למוטב. אדם יוכל לנשל את הידועה בציבור שלו מהירושה או להורות לה חלק גדול יותר מזה המגיע לה.

מתוקף כך, אדם יוכל לצוות להוריש מרכושו לבת זוגתו הידועה בציבור, אף אם הוא או היא נשואים לאדם אחר בשעת המוות. כזכור, בהיעדר סעיף שכזה, בני זוג הנשואים לאחרים לא יירשו זה את זה בשעת מות מי מהם.

 

ידועה בציבור ירושה – כמה היא זכאית?

השאלה כמה יורשת ידועה בציבור, תלויה בשאלה מי הם יתר היורשים. בכל מקרה, יורשת הידועה בציבור את כלל המיטלטלין המשמשים את משק הבית המשותף, ובכלל כך את המכונית ששימשה את בני הזוג.

בנוסף, כאשר היורשים האחרים הם צאצאי המנוח או הוריו, תירש הידועה בציבור מחצית מרכושו של בן זוגה המנוח. כאשר היורשים האחרים הם אחי המנוח, אחייניו או סביו וסבתותיו, תירש בת הזוג שני שלישים מהירושה, כמו גם את דירת המגורים כולה. במידה שאין למנוח צאצאים, הורים, אחים, אחיינים או סבים וסבתות, תירש בת הזוג את הדירה כולה.

נציין כי לצורך ירושת דירת המגורים, על בני הזוג להיות לפחות 3 שנים יחד וכן להתגורר באותה דירה בשעת מותו של המנוח. לא אחת מתעוררות שאלות מורכבות באשר להתקיימות תנאים אלו ויש להיוועץ עם עורך דין מקרקעין כדי להגיע לתוצאות הרצויות עבורכם.

 

משרד עו"ד חיים פרטוש

ידועים בציבור? רוצים לתכנן את הירושה שלכם כראוי או לפתור בעיות בלתי צפויות שהגיעו לפתחכם? עשו זאת בעזרת עו"ד חיים פרטוש. עו"ד פרטוש הינו עורך דין מקצועי ומנוסה, המתמחה בדיני מקרקעין וכן בדיני צוואות וירושות. פנו אליו, תהנו משירותים משפטיים מהשורה הראשונה בתחום וממשו את הזכויות המגיעות לכם.

ידועה בציבור ירושה
ידועה בציבור ירושה

 

שאלות ותשובות:

מקובל לבחון את השאלה האם בני זוג הם ידועים בציבור לפי מבחן החיים המשותפים וכן לפי מבחן השיתוף הכלכלי. הפסיקה נעזרה בארבעה מבחני עזר, אשר פורטו בהרחבה בשורת פסי דין. ארבעת מבחני העזר הם: 1. מגורים משותפים  2. ניהול משק בית משותף  3. קיום אינטימיות זוגית 4. הצגה חברתית בתור זוגיות מחייבת.
כיום, ידועה בציבור יורשת כמו אישה שהייתה נשואה למנוח. זאת, כמובן, בתנאי שהיא עומדת במבחנים שהוצגו להגדרת ידועה בציבור.  כמו כן, במידה שמי מבני הזוג היה נשוי בשעת מותו של המנוח, הידועה בציבור לא תירש מו אשתו של אדם אלא באופן מצומצם יותר.
ראשית, יש להפריד בין חלקו של המנוח, המתחלק בין היורשים, לבין חלקה של בת הזוג ברכוש המשותף המגיע אליה באופן מלא. מקרב אותו חלק של בן זוגה המנוח, תירש הידועה בציבור מחצית מהרכוש וכן את כלל המיטלטלין בדירה. בהיעדר יורשים נוספים מהמעגל הראשון, חלקה של בת הזוג יכול להגיע לכדי שני שלישים מהרכוש שנותר.
סעיף 55 הוא סעיף דיספוזיטיבי, כלומר סעיף שניתן להתנות עליו. במקרה שלנו בו אנו עוסקים בצוואות וירושות, ההתניה על הסעיף תתבצע בצוואה בלבד. כאשר אדם כותב צוואה הנוגעת לרכושו לאחר מותו, צוואה זו תהא המחייבת ולא סעיפי חוק הירושה.
מחבר המאמר

עו"ד חיים פרטוש בפייסבוק | עו"ד חיים פרטוש פסק דין | מייל אישי: [email protected]

למידע נוסף
בעל הנכס מקבל מכתב אזהרה

מכתב התראה לפני תביעה

פרקטיקה מוכרת מאוד בעולם עריכת הדין, בתחום המשפט האזרחי והמסחרי, היא שליחה של מכתב התראה לפני תביעה, כהדלקת נורה אדומה, בטרם יחל הליך משפטי. אין

קרא עוד »
עורך דין מיסוי מקרקעין

עורך דין מיסוי מקרקעין

עסקאות נדל"ן כוללות העברת סכומי כסף גדולים מצד לצד לכן, מומלץ מאוד לבצע תכנון מראש של כל הפרמטרים הקשורים לעסקה המכר הממשמשת ובאה. אחד הפרמטרים

קרא עוד »
הבנת חוקיות הסכם המכירה

הבנת חוקיות הסכם המכירה

חוק המקרקעין בשילוב חוק החוזים מספקים הבהרה אודות הדרישות הבסיסיות, לכתיבה ועריכה של הסכמי מכר. הדרישה המרכזית עוסקת בכך שהסכם מכר חייב להיות בכתב בלבד,

קרא עוד »
מהם דיני התמ_א

מהם דיני התמ"א

תוכנית תמ"א 38 נועדה לאפשר ביצוע של חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה. במשך השנים, נכנס לתמונה הממ"ד (חדר ביטחון דרתי ממוגן), שגם אותו בונים במהלך

קרא עוד »
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader