תפריט

עורך דין צוואות וירושות

החוק בישראל מכיר בארבעה סוגים שונים של צוואות: צוואה כתובה, צוואה בפני רשות, צוואה בפני עדים וצוואה בעל פה. מכיוון שמדובר בצוואות שונות כאשר חלק מהן עשוי להוות אתגר לא קטן בכל הקשור במימוש הצוואה, חשוב להיעזר בעורך דין המתמחה בצוואות וירושות, הן בתהליך הכנת הצוואה (רצוי במידת האפשר שתהיה צוואה כתובה), הן בתהליך הקראת הצוואה בדרך למימושה והן, בכל התהליכים שיש לבצע אל מול רשם הירושות הישראלי, המהווה שלוחה של משרד המשפטים.

ההתמחות של עורך דין צוואות וירושות

עורך דין הבוחר לעסוק בתחום הצוואות והירושות מתמחה בשני נושאים אלה באופן ספציפי, עליו להכיר את החוקים הקיימים במדינת ישראל בנושאים אלה, ולעקוב בקפידה אחר פסקי דין רלוונטיים, עדכונים ותיקונים המתבצעים מעת לעת. הפעילות העיקרית של עורך דין צוואות וירושות הוא עניין עריכת וניסוח הצוואה. עריכת צוואה באופן מקצועי על ידי עורך דין מומחה, מאפשרת לאדם להחליט מה לעשות עם רכושו לאחר מותו. הצוואה של אדם היא מסמך המכיל את הרכוש שצבר במשך כל חייו ולכן, חשוב מאוד לדאוג שהצוואה תירשם בצורה ברורה ומפורטת מאוד. צוואה שנערכה ונכתבה כראוי תגן על המוריש ויורשיו מפני מלחמות ירושה מיותרות, ותבטיח שהרצון של האדם המוריש ייושם במלואו, בצורה מדויקת, לאחר שיחלוף מהחיים.

ההחלטה הקשה לערוך צוואה

אין אדם שמעונין להרהר ביום מותו ולמרות זאת, חשוב שכל אדם ידע, שלאחר מותו, במידה ולא ערך צוואה, תהיינה לכך השלכות משמעותיות על האנשים הקרובים לו. על מנת שאדם ידע שלאחר מותו יתבצע תהליך מסודר וברור, של חלוקת רכושו בהתאם לרצונו, עליו לשכור את שירותיו של עורך דין צוואות וירושות, שינסח ויערוך עבורו צוואה מקצועית, ברורה, שתיטיב עם רצונו ובעיקר עם יורשיו. אמנם, אדם שלא הותיר אחריו צוואה אינו בהכרח מפקיר את רכושו, מכיוון שבישראל קיים חוק הירושות, המורה להעביר את רכושו לקרוביו: בן או בת הזוג, ילדיו, הוריו, אחיו וכו'. כלומר, אדם המבקש לבצע חלוקת רכוש בצורה מאוד מסוימת ולא כפי שחוק הירושות קובע, חייב לנסח ולערוך צוואה בעזרת עורך דין צוואות וירושות, דבר שיבטיח שרצונו ימומש. צוואה ערוכה וחתומה כדין גוברת על הוראות חוק הירושות.

הצוואה האחרונה

ישנם מקרים בהם אדם מחליט לערוך צוואה בעזרת עורך דינו בגיל מסוים, לאחר מספר שנים הוא מבקש לערוך מחדש את הצוואה, ולבצע שינויים משמעותיים בהוראותיו הקודמות. זה הרגע לציין, הצוואה שעליה יפסוק רשם הירושות את מימוש הצוואה, תהיה הצוואה האחרונה עליה חתם האדם, היא תגבור על כל צוואה קודמת עליה הוא חתום.

צוואה – למי זה כדאי

אדם המעוניין שרכושו יחולק בין יורשיו בצורה מאוד מסוימת ומדויקת שאיננה תואמת את הוראות חוק הירושות, חייב באמצעות עורך דינו, לנסח ולערוך צוואה כדין, בה יתואר במדויק רצונו. כמו כן, אדם שרכושו רב ומבקש לחלקו לא רק לקרוביו אלא, לבצע תרומה לגוף זה או אחר לאחר מותו ובנוסף, להימנע מאירועי מס לא מחויבי המציאות, מומלץ שיכתוב צוואה בעזרת עורך דין המתמחה בצוואות וירושות. יש לציין, ביטוחים כמו ביטוח חיים, אינם מהווים חלק מהעיזבון של המנוח. כלומר, אין יכול האדם לצוות בצוואתו להעביר את הזכויות בביטוח זה או אחר למי מיורשיו, הן אינן נחשבות לחלק מהרכוש של האדם. כדי שביטוח יועבר לאדם אחר, חייב בעל הביטוח להגדיר זאת מראש בעת חתימתו על טפסי הביטוח. רק במצב כזה יכולות לעבור הזכויות בביטוח ליורש זה או אחר.

זוג או פרד

זוגות הנמצאים בתהליך גירושין הם אחד האתגרים הגדולים בנושא צוואות וירושות. חשוב לדעת, אדם שנמצא בהליך גירושין וטרם ניתן גט בתיק, ולא נרשמה צוואה המבטלת את זכויותיהם של בן או בת הזוג, כל רכושו יועבר לבן הזוג, בהתאם לחוק הירושות. כתיבת צוואה בזמן תבטיח כי הרכוש של האדם לא יגיע לידי בן או בת הזוג, או לכל ידיים אחרות שאינן מייצגות את רצונותיו. הבעיה בין בני זוג גדולה עוד יותר במקרים של בני זוג הידועים בציבור ואינם נמצאים תחת ברית הנישואין, גם במקרה זה, צוואה, ערוכה ומנוסחת היטב על ידי עורך דין צוואות וירושות, תמנע בעיות עתידיות.

לסיכום

עורך דין חיים פרטוש עורך ומתקין צוואות ומסדיר ירושות תוך בחינה מעמיקה של צרכי הלקוח והגשמת רצונותיו ושאיפותיו. הניסיון הרב של עו"ד חיים פרטוש מאפשר לו להציג בפני עורך הצוואה או מקבל הצוואה את המתווים וההסדרים הנכונים עבורו, תוך בחינת הנושא המיסוי לשם חיסכון במס וניהול נכון של הנכסים מתוך מטרה למקסם אותם ואת רצון המוריש. הידע הנרחב של עו"ד חיים פרטוש בתחום הנדל"ן מאפשר לו להציג מתווים והסדרים שימקסמו את העושר המשפחתי ויקטינו חיכוכים אפשריים בין היורשים.

עורך דין צוואות וירושות
עורך דין צוואות וירושות

שאלות ותשובות:

הצוואה שעליה יפסוק רשם הירושות את מימוש הצוואה, תהיה הצוואה האחרונה עליה חתם האדם, היא תגבור על כל צוואה קודמת עליה חתם. ישנם בהחלט מקרים בהם אדם מחליט לשנות את צוואתו המקורית, והחוק קובע כי הצוואה האחרונה שנחתמה כדין תגבור על כל צוואה קודמת.
אדם המעוניין שרכושו יחולק בין יורשיו בצורה מאוד מסוימת ומדויקת שאיננה תואמת את הוראות חוק הירושות, חייב באמצעות עורך דינו, לנסח ולערוך צוואה כדין, בה יתואר במדויק רצונו. כמו כן, אדם שרכושו רב ומבקש לחלקו לא רק לקרוביו אלא, לבצע תרומה לגוף זה או אחר לאחר מותו ובנוסף, להימנע מאירועי מס לא מחויבי המציאות, מומלץ שיכתוב צוואה בעזרת עורך דין המתמחה בצוואות וירושות.
התשובה היא לא! ביטוחים כמו ביטוח חיים, אינם מהווים חלק מהעיזבון של המנוח. כלומר, אין יכול האדם לצוות בצוואתו להעביר את הזכויות בביטוח זה או אחר למי מיורשיו, הן אינן נחשבות לחלק מהרכוש של האדם. כדי שביטוח יועבר לאדם אחר, חייב בעל הביטוח להגדיר זאת מראש בעת חתימתו על טפסי הביטוח.
במידה ולא קיימת צוואה חשוב לדעת, בן זוג ידוע בציבור יהיה היורש הראשון על פי חוק הירושות. רק צוואה כתובה, ערוכה וחתומה כדין, יכולה לשנות מצב זה.
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader