תפריט

צ'ק בנקאי שכירות

צ'ק בנקאי לשכירות מהווה דרך אולטימטיבית עבור המשכיר להבטיח את תשלומי שכר הדירה, לצד סנקציה אפקטיבית במקרה בו התשלומים לא יעברו כסדרם. מה ההבדל בין צ'ק בנקאי לצ'ק רגיל? באילו תנאים ניתן לממש את הצ'ק? מהו הגובה המקסימלי של הצ'ק הבנקאי שהמשכיר יכול לדרוש מהשוכר? כל זאת ועוד במאמר זה.

 

מה זה צ'ק בנקאי שכירות ומה ההבדל בינו לבין צ'ק רגיל

צ'ק בנקאי שכירות הינו כלי בידי המשכיר לגביית שכר הדירה, במידה שהשוכר לא יעמוד בהתחייבויותיו. צ'ק בנקאי יכול להיראות כצ'ק רגיל לכל דבר ועניין, אולם למעשה הוא שונה ממנו.

צ'ק בנקאי מוצא על ידי הבנק ישירות, ולמעשה הבנק משמש כערב לצ'ק. הבנק יוציא את הצ'ק לבקשת בעל החשבון, במקרה שלנו השוכר, בסכום אותו יבקש. מרגע שהוצא הצ'ק ואילך, הצ'ק הבנקאי מהווה מעין שטר הניתן למימוש. הבנק "שם בצד" כסף בסכום הנקוב בצ'ק, מתוך החשבון של הלקוח אשר ביקש את הצ'ק. ככל שמקבל הצ'ק יבקש לפרוע אותו, הוא יקבל את הכסף המגיע לו מתוך אותו סכום שהבנק שמר לצרכי פירעון הצ'ק הבנקאי.

כך, במקרה בו השוכר לא יעמוד בהתחייבויותיו החוזיות, כלומר לא ישלם שכר דירה במועדו, לא יתפנה מהנכס בתום החוזה או יפגע בנכס בדרך כלשהי, המשכיר יוכל לפדות את הצ'ק הבנקאי לשכירות ולהשיב לעצמו את הכסף המגיע לו.

מה ההבדל בעצם בין הצ'ק הבנקאי לצ'ק הרגיל? כפי שעולה מהכתוב לעיל, למעשה אין דבר כזה צ'ק בנקאי ללא כיסוי. בעוד שיכול להיות שצ'ק רגיל יחזור והתשלום לא ייגבה, תוכלו להיות בטוחים כי תקבלו את הכסף המגיע לכם בעזרת צ'ק בנקאי. אשר על כן, הצ'ק הבנקאי מהווה ערובה יעילה עבור המשכיר.

 

צ'ק בנקאי שכירות – לא בכל מחיר

חשוב לדעת כי החוק מגביל את המשכיר בסכום הצ'ק הבנקאי אותו יוכל לדרוש מהשוכר. על פי חוק, הגובה המקסימלי של הצ'ק הבנקאי יוכל להיות 1/3 מדמי השכירות בכללותם או שכר דירה לשלושה חודשים, לפי הנמוך מבניהם. כך, למשל, אם אדם שוכר דירה בסכום של 5,000 שקלים בחודש למשך שנה, הגובה המקסימלי של הצ'ק הבנקאי יהיה 15,000 שקלים. אם השכירות היא לתקופה של חצי שנה בלבד, גובה הצ'ק לא יוכל לעלות על 10,000 שקלים.

 

נסיבות למימוש צ'ק בנקאי שכירות

מתי יוכל המשכיר לממש את הצ'ק הבנקאי שבידיו? החוק קובע כי המשכיר לא יוכל לממש את הצ'ק ישר עם הפרת תנאי החוזה על ידי השוכר. ראשית כל, על המשכיר להודיע לשוכר על כוונתו להפקיד את הצ'ק הבנקאי. לאחר מכן, עליו להעניק לו זמן סביר לשלם מיוזמתו של השוכר את החוב. רק לאחר מכן, ככל שהשוכר לא ישלם את חובו, המשכיר יוכל לפדות את הצ'ק הבנקאי.

אף אם הדברים נראים ברורים על הנייר, בפועל הם מסובכים הרבה יותר. לא ברור אף פעם איזה פרק זמן ייחשב לפרק זמן סביר. תקופה סבירה בעיני המשכיר תיראה לבלתי סבירה בעיני השוכר, ולהיפך. מכיוון שזהו המצב, ככל שמתעוררות אצלכם ספקות בנושא, אל תהססו לפנות לייעוץ משפטי והסתייעו בשירותיו של עורך דין מקרקעין העוסק בתחום.

זאת ועוד, המשכיר לא יוכל לקחת לעצמו את מלוא הסכום של הצ'ק הבנקאי, אם הנזק שנגרם לו אינו מגיע לסכום זה. כך, אם למשל הצ'ק נפדה עקב אי תשלום שכר דירה במשך חודש אחד, המשכיר יידרש להשיב לשוכר את יתרת הסכום בניכוי הפרשי ריבית והצמדה.

זה המקום גם להזכיר כי הצ'ק הבנקאי מהווה, כפי שכבר כתבנו, מעין שטר. על כן, אם הצ'ק אבד, המשכיר לא יוכל לפדות אותו.

 

איך מוציאים צ'ק בנקאי בפועל

עד כאן למהות הצ'ק הבנקאי לצרכי שכירות ודרך פעולתו. כעת, נתמקד בפן הטכני יותר של הסיפור – איך מוציאים את הצ'ק הבנקאי, וכיצד מפקידים אותו.

כדי להוציא צ'ק בנקאי, השוכר נדרש לפנות לבנק שלו בבקשה להנפיק צ'ק שכזה. השוכר יציין מיהו המוטב שיירשם בצ'ק ומהו הסכום שיירשם בצ'ק. השוכר יידרש לשלם אגרה בת כמה שקלים ספורים (סביב 15 עד 20 שקלים) והבנק יסגור בצד סכום כסף בגובה הצ'ק. אשר על כן, לא תוכלו להנפיק צ'ק בנקאי בסכום גבוה יותר מזה שיש לכם בעו"ש.

 

כיצד מפקידים צ'ק בנקאי

הפקדת הצ'ק נעשית באופן סטנדרטי, לאחר מתן זמן סביר לשוכר כאמור לעיל. לאחר ההפקדה, הכסף יעבוד לחשבון של המשכיר. במידה שהשוכר יעמוד בהתחייבויותיו כסדרן והפקדת הצ'ק כלל לא תידרש, יהא על המשכיר להשיב את הצ'ק לשוכר תוך 60 יום ממועד תום חוזה השכירות.

 

לסיום

לסיכום, צ'ק בנקאי הינו כלי המשמש כערובה בעסקאות שונות, וביניהן עסקאות שכירות. הבנק עצמו יהיה ערב לצ'ק הבנקאי – הבנק יסגור כסף בחשבון בגובה הצ'ק הבנקאי, כך שלא צפויות להיות בעיות עם הפקדתו ופדיונו של הצ'ק. החוק מגביל את גובה הצ'ק המקסימלי – עד שליש מדמי השכירות או עד לשכר דירה עבור 3 חודשים, לפי הנמוך מבניהם. הפקדת הצ'ק תתאפשר רק לאחר מתן זמן סביר לשוכר לעמוד בהתחייבויותיו.

שוכרים או משכירים דירה? מעוניינים בייעוץ משפטי נכון ומדויק אודות השכירות כולה ובאופן קונקרטי לגבי הצ'ק הבנקאי? פנו אל עו"ד חיים פרטוש ותהנו משירותי ייעוץ וייצוג מהשורה הראשונה בתחום. עו"ד פרטוש הינו משפטן וכלכלן, המתמחה בדיני המקרקעין בכלל ובדיני השכירות והשאילה בפרט. אצל עו"ד פרטוש, תהנו משירותי ONE STOP SHOP – כל השירותים במקום אחד. קבעו פגישת ייעוץ ראשונית במשרד, והצטרפו לשורה ארוכה של לקוחות מרוצים שכבר נהנו משירותיו של עו"ד פרטוש.

צ'ק בנקאי שכירות
צ'ק בנקאי שכירות

שאלות ותשובות:

צ'ק בנקאי שכירות הינו כלי בידי המשכיר לגביית שכר הדירה, במידה שהשוכר לא יעמוד בהתחייבויותיו. צ'ק בנקאי יכול להיראות כצ'ק רגיל לכל דבר ועניין, אולם למעשה הוא שונה ממנו. צ'ק בנקאי מוצא על ידי הבנק ישירות, ולמעשה הבנק משמש כערב לצ'ק. הבנק יוציא את הצ'ק לבקשת השוכר. מרגע שהוצא הצ'ק ואילך, הצ'ק הבנקאי מהווה מעין שטר הניתן למימוש. הבנק "שם בצד" כסף בסכום הנקוב בצ'ק, מתוך החשבון של הלקוח אשר ביקש את הצ'ק. ככל שהמשכיר יבקש לפרוע אותו, הוא יקבל את הכסף המגיע לו מחשבון הבנק של השוכר.
החוק מגביל את המשכיר בסכום הצ'ק הבנקאי אותו יוכל לדרוש מהשוכר. על פי חוק, הגובה המקסימלי של הצ'ק הבנקאי יוכל להיות 1/3 מדמי השכירות בכללותם או שכר דירה לשלושה חודשים, לפי הנמוך מבניהם. כך, למשל, אם אדם שוכר דירה בסכום של 5,000 שקלים בחודש למשך שנה, הגובה המקסימלי של הצ'ק הבנקאי יהיה 15,000 שקלים. אם השכירות היא לתקופה של חצי שנה בלבד, גובה הצ'ק לא יוכל לעלות על 10,000 שקלים. 
כדי להוציא צ'ק בנקאי, השוכר נדרש לפנות לבנק שלו בבקשה להנפיק צ'ק שכזה. השוכר יציין מיהו המוטב שיירשם בצ'ק ומהו הסכום שיירשם בצ'ק. השוכר יידרש לשלם אגרה בת כמה שקלים ספורים והבנק יסגור בצד סכום כסף בגובה הצ'ק. אשר על כן, לא תוכלו להנפיק צ'ק בנקאי בסכום גבוה יותר מזה שיש לכם בעו"ש.
סוגיה משפטית המתעוררת שוב ושוב בנוגע לצ'ק בנקאי, היא סוגיית "פרק הזמן הסביר" שצריך לתת לשוכר קודם הפקדת הצ'ק. עו"ד טוב ומקצועי יוכל לסייע לכם במימוש האינטרס שלכם בסיפור. זוהי רק דוגמה אחת מיני רבות בגינה נדרש שירות משפטי טוב ומקצועי בכל הנוגע לשכירות בכלל ולצ'ק בנקאי שכירות בפרט. 
מחבר המאמר

עו"ד חיים פרטוש בפייסבוק | עו"ד חיים פרטוש פסק דין | מייל אישי: [email protected]

למידע נוסף
בעל הנכס מקבל מכתב אזהרה

מכתב התראה לפני תביעה

פרקטיקה מוכרת מאוד בעולם עריכת הדין, בתחום המשפט האזרחי והמסחרי, היא שליחה של מכתב התראה לפני תביעה, כהדלקת נורה אדומה, בטרם יחל הליך משפטי. אין

קרא עוד »
עורך דין מיסוי מקרקעין

עורך דין מיסוי מקרקעין

עסקאות נדל"ן כוללות העברת סכומי כסף גדולים מצד לצד לכן, מומלץ מאוד לבצע תכנון מראש של כל הפרמטרים הקשורים לעסקה המכר הממשמשת ובאה. אחד הפרמטרים

קרא עוד »
הבנת חוקיות הסכם המכירה

הבנת חוקיות הסכם המכירה

חוק המקרקעין בשילוב חוק החוזים מספקים הבהרה אודות הדרישות הבסיסיות, לכתיבה ועריכה של הסכמי מכר. הדרישה המרכזית עוסקת בכך שהסכם מכר חייב להיות בכתב בלבד,

קרא עוד »
מהם דיני התמ_א

מהם דיני התמ"א

תוכנית תמ"א 38 נועדה לאפשר ביצוע של חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה. במשך השנים, נכנס לתמונה הממ"ד (חדר ביטחון דרתי ממוגן), שגם אותו בונים במהלך

קרא עוד »
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader