עו ד שכירות, הסכם שכירות, שכירות, השכרת דירה, לשכור דירה, להשכיר דירה, דייר מוגן, דמי מפתח, פינוי שוכר, עו ד שכירות, הסכם שכירות רחובות, שכירות רחובות, השכרה רחובות, הפרת הסכם שכירות, השוכר לא משלם, המשכיר לא מתקן
דירה יד 2, דירה יש שניה, דירה יד שנייה, דירה נוספת, רכישת דירה, מכירת דירה, קניית דירה, קנית דירה, מכר דירה, משכנתא, משכנתה, העברה ללא תמורה, העברת דירה במתנה, דירה במתנה, מכר דירת ירושה, פגם נסתר, מום
רכישת דירה מקבלן, יד ראשונה, מס שבח, מס רכישה, מחיר למשתכן, עו ד מומחה מקרקעין, רכישת דירה יד ראשונה, דירה יחידה, פרויקט קבלני, קבלן, פרויקט קבלן, ליקויי בנייה, ליקוי בניה, איחור במסירה, טופס 4

שכירות

בעסקה מסוג זה הצדדים "מתחתנים" לתקופה מוגדרת מראש כאשר המשכיר נותן נכס והשוכר משלם תשלומים קבועים למשך אותה התקופה, לרוב, בצירוף ביטחונות וערבויות. לאור העובדה כי רצונות הצדדים וראייתם את השכירות אינם תמיד עולים בקנה אחד, ונוסף על כך הבעיות שיכולות לצוץ במהלך חיי השכירות רבות, חשוב כי עו"ד המכיר את הנושא לעומקו יעזור לכם בהתווית ההסכם המסדיר את אופן התנהלות הצדדים כך שזכויותיכם יישמרו. 

לעו ד מקרקעין ראשון לציון חיים פרטוש ניסיון נרחב בעריכת הסכמי שכירות התואמים את צרכי הצדדים.

רכישת דירה יד 2

בשונה מרכישה מקבלן, רכישת דירה יד 2 מובילה להיפרדות הצדדים לאחר השלמת תשלום מלוא התמורה למוכר ומסירת החזקה והמסמכים הנדרשים לביצוע העברת הזכויות לשם הרוכש. על כן החשיבות בביצוע הבדיקות המקדמיות, לרבות מהות הזכויות ואופן רישומן, עובדת בניית הדירה בהתאם להיתר בנייה כדין, כמו גם בחינת חבויות המס, אינה דבר שיש להקל בה ראש. עו ד מקרקעין רחובות חיים פרטוש ילווה אתכם תוך בחינת כל המשתנים ויתווה עבורכם את הדרך הנכונה לביצוע העסקה תוך הקטנת הסיכונים הכרוכים למינימום האפשרי ותשומת דגש על היבטי המס הכרוכים.

רכישת דירה מקבלן

 

עסקת רכישת דירה מקבלן הינה עסקה בה ישנם פערי כוחות מובנים בין הצדדים באופן מובהק לטובת הקבלן. חשוב לקבל ליווי מעו"ד מנוסה אשר ביכולתו לוודא כי האינטרסים שלכם נשמרים במלואם ובהתאם לקבוע בדין. הכרת ההתנהלות, אופן ביצוע וליווי הפרויקטים מעניקים ערך מוסף לעו"ד המלווה את העסקה מצדכם.

לעו ד נדל"ן רחובות חיים פרטוש ידע וניסיון נרחב בליווי פרויקטים קבלניים הן מצד הקבלן והן וצד הרוכש. ניסיון נרחב זה מעניק לעו"ד חיים פרטוש את היכולת למקסם את זכויותיכם.

ארנונה, היתר בנייה, חריגות בנייה, חריגות בנה, היטלים, אגרות, שצ פ, תיעול, מדרכות, עירייה, מועצה, פטור סוציאלי, הרחבת דירה, חריגת בנייה, חריגת בניה, חריגה מהיתר, חריגה מתוכנית, צו הריסה, היטל השבחה
מס שבח, מס רכישה, מס מוטב, פטור מס שבח, מדרגות מס רכישה, דירה יחידה, פטור תמ א, פטור פינוי בינוי, פטור נכה, דירה ראשונה, תקרת השווי, תקרת הפטור, חוק מיסוי מקרקעין, תקנות מס רכישה, מיסוי מקרקעין, היטל השבחה, אגרות, היטלים
נדל ן מניב, נדל ן מסחרי, משרדים למכירה, משרדים להשכרה, קניית משרד, הסכם נהול, חברת ניהול

תכנון ובנייה

אפשרות ניצול המקרקעין במדינתנו נתון לקבוע בחוקי ובתקנות התכנון והבנייה. אלו משפיעים באופן ישיר על שווי הנכס היות וכאמור אפשרות ניצול המקרקעין טבועה באשר ניתן לבצע בהם. בנוסף, בחוקים ובתקנות אלו נקבעה החובה לתשלום היטל השבחה כמו גם הזכות לתבוע ירידת ערך בהתאם לסעיף 197.

 

עו"ד חיים פרטוש מלווה ומייעץ בתחום לבעלי נכסים, יזמים, מנהל השגות לגבי שומות היטל השבחה ותביעות בגין ירידת ערך.

מיסוי מקרקעין

היבטי המס הקשורים בעסקאות נדל"ן יכולים לקבוע האם עסקה היא כדאית או שמא לאו. היכרות חוקי המס חייבת להיות כלי בסיסי של עוה"ד המלווה עסקאות מקרקעין.

לאור העובדה שחקיקת המס משתנה חדשות לבקרים במחוזותינו, חובה על עוה"ד המלווה עסקאות מקרקעין להיות תמיד מעודכן.

אי ידיעת החוקים והשינויים עלולה, לכל הפחות, להוביל לבחירת מתווה שאינו אופטימלי לעסקה ומכאן לגרור חבויות במס שהיו יכולות להימנע או לכל הפחות להיות קטנות יותר. בחינת היבטי המס צריכה להתבצע כבר בראשית הדרך לשם התווית הדרך הנכונה לביצוע העסקה.

עו"ד חיים פרטוש בוחן את היבטי המס לעומקם בהתייחס לעסקה הרצויה לכם ומתווה את הדרך הנכונה לבצעה תוך הקטנת חבות המס. 

נדל"ן מניב

נכסים מניבים הינם בעלי ערך הוני כאשר הם מייצרים תזרים של הכנסות משכירות, הפרשות של הכנסות ועוד, הכל בהתאם לאופי הנכס וצורת פעילותו. עסקאות בתחום זה דורשות הבנה וידע בתחום המסחרי, התפעולי, המשפטי והמיסויי, כאשר נדרש  ידע גם בתחום דיני התאגידים.

לעו"ד חיים פרטוש ניסיון וידע בליווי פרויקטים מניבים החל משלב רכישת הקרקע, בניית הפרויקט, איכלוסו בשוכרים ומכירתו כשהוא מושבח. 

לקבל ייעוץ אנא השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם בהקדם