גישור הינו הליך בר משפטי שמטרתו להוביל לפתרון מחלוקות בין צדדים בהסכמה ומבלי להידרש לערכאות משפטיות וההסדרים הנוגעים בהן. המגשר הינו צד ניטרלי שמנהל את הליך הגישור ומאפשר לכל אחד מהצדדים להליך להציג את עמדתו. היות והליך הגישור חסוי, כל מה שנמסר במהלכו לא ישמש ראיה בהליך משפטי. כמו כן, מידע שנמסר למגשר על ידי אחד הצדדים לגישור, בפגישה אישית, לא יועבר לצד האחר אלא אם כן ניתנה הסכמת מי שמסר את המידע. המגשר המנהל את ההליך מסייע לצדדים לבחון את המצב תוך איתור אינטרסים משותפים, העלאת הצעות והובלה לפתרון מוסכם שיהיה לתועלת הצדדים. המגשר אינו שופט ואין ביכולתו לכפות פתרון על הצדדים אלא רק לסייע לצדדים לסיים המחלוקת ביניהם בהסכמה. כאמור, המגשר נדרש להציע אפשרויות לפתרון המחלוקת שבין הצדדים ועם הגעה להסכמה – לנסח הסכם גישור המסדיר זאת. חשוב להבין כי רק החלטת הצדדים יכולה לאפשר הסכם גישור שיוביל לסיום הסכסוך ביניהם. הסכם הגישור מחייב מבחינה חוזית וניתן להעניק לו תוקף של פסק דין בהגשתו לאישור בית המשפט גם מקום בו לא מתנהל הליך בעניין. חשיבות בחירת המגשר מהותית ליכולת לפתור את הסכסוך בצורה אופטימלית כך שחובה כי למגשר יהיה ידע וניסיון בתחום המחלוקת שבין הצדדים.
 
עו"ד חיים פרטוש הינו מגשר הרשום במאגר המגשרים הארצי של לשכת עוה"ד. ידיעותיו של עו"ד חיים פרטוש כמו גם ניסיונו בתחום המקרקעין והתכנון והבנייה, מאפשרים לו להבין את המחלוקת העומדת בין הצדדים כמו גם לאתר את האינטרסים העומדים בשורש המחלוקת ולשמש כמגשר בעניינים אלו אשר יכול להוביל את הצדדים בהסכמה למציאת פתרון נכון שיהיה לשביעות רצונם ואשר ימצה את התועלת של הצדדים מההליך, תוך עריכת הסכמי גישור התואמים את הדין והפסיקה כך שאלו יקבלו את אישורו של בית המשפט למתן תוקף של פסק דין להסכם הגישור.

לקבלת מידע נוסף

08-6811109 ,  053-3363671