תפריט

הסכם מייסדים

הסכם מייסדים הוא הסכם משפטי חשוב ביותר, המהווה את הבסיס לפתיחת חברה כלשהי בשימת דגש על חברות סטארט אפ. מדובר בהסכם המסדיר את מערכת היחסים בין השותפים שמקימים את החברה החדשה, זכויותיהם, חובותיהם, תפקידיהם ועוד. הסכם המייסדים הנו מסמך ראשוני שנערך ונחתם מעט לפני העברת הבקשה לרישום חברה אצל רשם החברות. במידה ואת החברה מייסד אדם אחד בלבד אזי, שלא יהיה צורך בהסכם מייסדים. הסכם זה נועד לחברות שמוקמות על ידי מינימום שני שותפים.

 

המהות הבסיסית של הסכם המייסדים

הסכם המייסדים קיים מתוך הצורך למנוע מראש בעיות שעלולות לצוץ בעתיד. כל עסק משותף מתחיל מהסכמות הדדיות, תקשורת טובה ולעיתים אפילו חברות אולם, בעלי ניסיון יוכלו לספר לכם שלא תמיד הדברים מתפתחים כמו שמקווים ומצפים. החיים העסקיים רוויים אתגרים ולעיתים, כתוצאה מכך, נוצרים מתחים בין השותפים ואף חיכוכים שהם כנראה, במקרים מסוימים, דבר בלתי נמנע. על פי רוב, מתגברים על החיכוכים וחילוקי הדעות, מוצאים את שביל הזהב וממשיכים קדימה בכל הכוח אולם, קיימים מקרים בהם חילוקי הדעות הופכים לקרע של ממש בין השותפים.

קרע כזה מביא עמו תקשורת רעה ותחושות כבדות ובמקרים קשים במיוחד, נוצר חוסר אמון שמטלטל לחלוטין את העסק. בדיוק למקרים הקשים והמורכבים הללו נועד הסכם המייסדים. הסכם זה מעלה על הכתב, בניסוח משפטי ורצוי בסיוע של עורך דין בעל נסיון, מבעוד מועד, את מגוון ההסכמות שקיימות בין השותפים, אודות אופי ניהול העסק, הגדרת התפקידים של כל אחד מהשותפים, הדרך בה תיפתרנה מחלוקות שתיווצרנה בעתיד וכיצד, במקרה שלא ניתן להמשיך יחד, מייצרים פרוק של השותפות או של החברה מתוך הסכמה.

 

להלן מספר דוגמאות לסעיפים שאמורים להיכלל בהסכם מייסדים:

 

 • הגדרת תפקיד מדויקת ומפורטת של כל אחד מהשותפים בחברה.
 • אחוז המניות שיחזיק כל אחד מהמייסדים של החברה.
 • מספר שעות העבודה בפועל שיקדיש כל אחד מהמייסדים בחברה.
 • הקניין הרוחני, במידה ויהיה כזה, מוגדר כרכוש משותף של מייסדי החברה.
 • הסדרי היציאה מהשותפות במקרה שאחד המייסדים מעוניין בכך, ומה יעלה בגורל המניות שהחזיק.
 • כיצד מביאים לפתרון מחלוקות שנוצרות בין המייסדים.
 • האם יהיה מותר למייסד שעזב את החברה בהסכמה, להתחרות בחברה מתוך חברה אחרת.
 • הגדרת שכר המייסדים.
 • הגדרת תהליך קבלת ההחלטות בחברה.
 • הגדרת מקורות המימון והמשאבים להשקעות בחברה.
 • במידת הצורך, כיצד תתבצע פעולת פירוק החברה והשותפות בין המייסדים.

 

דגשים חשובים אודות סעיפי ההסכם שהוזכרו להלן

 • במצב בו אחד המייסדים מעוניין לצאת מהשותפות בחברה, מומלץ לקבוע בהסכם המייסדים, שאותו אדם המבקש לצאת, מחויב להציע את חלקו בשותפות, כאופציה ראשונה, לשותפים האחרים ולא לצד ג' שאינו קשור בחברה.
 • הסכם המייסדים נחתם, על פי רוב, לפני רישום החברה כחברה בע"מ ברשם החברות. אי לכך, הסכם המייסדים כולל גם את האלמנטים הבסיסיים של תקנון החברה המוקמת. לדוגמא, חלוקת הסמכויות בין האסיפה הכללית לבין דירקטוריון החברה, אילו החלטות יחייבו רוב מיוחד ואילו לא, אילו החלטות יהיה לקבל אך ורק באמצעות האסיפה הכללית, אילו סוגי מניות תקצה החברה ואילו זכויות תהיינה למחזיקי מניות אלה ועוד.

 

אודות האסיפה הכללית

פרק אחד בהסכם המייסדים יעסוק באסיפה הכללית והסמכויות שיינתנו לה (יירשמו כחלק מתקנון החברה), הזכות למנות דירקטורים בחברה , הגדרת זכויות ההצבעה וכו'. חלק נוסף וחשוב מאוד בהסכם המייסדים, שיקבל כמובן ביטוי גם בתקנון החברה הוא, מינוי בעלי משרה כגון: רואה חשבון ועורך דין. על עורך הדין הנבחר להתמחות בדיני חברות ולשמש כיועץ משפטי בכל ענייניה של החברה החדשה. פרק זה של הסכם המייסדים צריך לכלול גם פרוט אודות בעלי המניות בחברה והתפקיד של כל אחד מהם. נכון שחיי העסק יהיו דינמיים ולפיכך, דברים עשויים להשתנות מעט אולם, הסכמה בכתב של אלמנטים אלה, תייצר מיקוד חיובי ותגבש את צוות המייסדים החדש.

 

מצב של דילול מניות

מצב של דילול מניות הוא עניין שעולה בהרבה מאוד חברות סטארט אפ, הנשענות על השקעות גדולות, המגיעות מאנשי עסקים פרטיים, קרנות או חברות. מצב בו גורם חיצוני או בעל מניות בחברה, מבצע השקעה נוספת בחברה, מביא לצורך לבצע דילול במניות של השותפים האחרים שלא היו חלק מההשקעה הנוספת.

אי לכך, מומלץ לציין בהסכם המייסדים, מנגנון ברור ומאורגן, הקובע בצורה מוסכמת מראש, על ידי כל הצדדים, כיצד יתבצע דילול במניות במידת הצורך.

הסכם מייסדים
הסכם מייסדים

שאלות ותשובות:

הסכם המייסדים קיים מתוך הצורך למנוע מראש בעיות שעלולות לצוץ בעתיד. החיים העסקיים רוויים אתגרים ולעיתים, כתוצאה מכך, נוצרים מתחים בין השותפים ואף חיכוכים שהם כנראה, במקרים מסוימים, דבר בלתי נמנע. על פי רוב, מתגברים על החיכוכים וחילוקי הדעות, מוצאים את שביל הזהב וממשיכים קדימה בכל הכוח אולם, קיימים מקרים בהם חילוקי הדעות הופכים לקרע של ממש בין השותפים' בדיוק למקרים הקשים והמורכבים הללו נועד הסכם המייסדים.
כן. הסכם המייסדים כולל גם את האלמנטים הבסיסיים של תקנון החברה המוקמת. לדוגמא, חלוקת הסמכויות בין האסיפה הכללית לבין דירקטוריון החברה, אילו החלטות יחייבו רוב מיוחד ואילו לא, אילו החלטות יהיה לקבל אך ורק באמצעות האסיפה הכללית, אילו סוגי מניות תקצה החברה ואילו זכויות תהיינה למחזיקי מניות אלה ועוד.
רואה חשבון ועורך דין. על עורך הדין הנבחר להתמחות בדיני חברות ולשמש כיועץ משפטי בכל ענייניה של החברה החדשה.
מצב בו גורם חיצוני או בעל מניות בחברה, מבצע השקעה נוספת בחברה, מביא לצורך לבצע דילול במניות של השותפים האחרים שלא היו חלק מההשקעה הנוספת. הדבר שכיח בעיקר בחברות סטארט אפ, המתבססות על השקעות מבחוץ.
מחבר המאמר

עו"ד חיים פרטוש בפייסבוק | עו"ד חיים פרטוש פסק דין | מייל אישי: [email protected]

למידע נוסף
בעל הנכס מקבל מכתב אזהרה

מכתב התראה לפני תביעה

פרקטיקה מוכרת מאוד בעולם עריכת הדין, בתחום המשפט האזרחי והמסחרי, היא שליחה של מכתב התראה לפני תביעה, כהדלקת נורה אדומה, בטרם יחל הליך משפטי. אין

קרא עוד »
עורך דין מיסוי מקרקעין

עורך דין מיסוי מקרקעין

עסקאות נדל"ן כוללות העברת סכומי כסף גדולים מצד לצד לכן, מומלץ מאוד לבצע תכנון מראש של כל הפרמטרים הקשורים לעסקה המכר הממשמשת ובאה. אחד הפרמטרים

קרא עוד »
הבנת חוקיות הסכם המכירה

הבנת חוקיות הסכם המכירה

חוק המקרקעין בשילוב חוק החוזים מספקים הבהרה אודות הדרישות הבסיסיות, לכתיבה ועריכה של הסכמי מכר. הדרישה המרכזית עוסקת בכך שהסכם מכר חייב להיות בכתב בלבד,

קרא עוד »
מהם דיני התמ_א

מהם דיני התמ"א

תוכנית תמ"א 38 נועדה לאפשר ביצוע של חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה. במשך השנים, נכנס לתמונה הממ"ד (חדר ביטחון דרתי ממוגן), שגם אותו בונים במהלך

קרא עוד »
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader