תפריט

שטר חוב שכירות

שטר חוב שכירות הוא הדרך שלכם להבטיח כי השוכר ישלם לכם את דמי השכירות, וככל שהשוכר לא ישלם, תהיה בידכם סנקציה אפקטיבית שתתמרץ אותו לשלם, ואף תעניק לכם פיצוי הולם. מהו שטר חוב שכירות? מתי נכון להשתמש בו? כיצד פורעים שטר חוב שכירות? מהו הסכום המקובל של שטר חוב שכירות? כל זאת ועוד – במאמר זה.

 

מה זה שטר חוב שכירות?

שטר חוב הוא למעשה סוג של חוזה הנחתם בין מלווה, נותן אשראי או משכיר, לבין הלווה, מקבל האשראי או השוכר. בשטר החוב ייכתב כי במידה שהחייב לא יפרע את חובו כלפי הנושה, הרי שהנושה יוכל לגבות ממנו את סכום הכסף המוסכם בשטר.

על פי רוב, לא רק בעל החוב יהיה חתום על השטר, אלא גם ערבים מטעמו. במידה שהנושה ירצה לפדות את שטר החוב, הוא יוכל לפנות לא רק אל החייב אלא גם אל הערבים. היה ובעל החוב לא ישלם, הערבים ישלמו במקומו. במידה שגם הערבים לא ישלמו את החוב, הנושה יוכל לפנות להוצאה לפועל. ההוצאה לפועל תפעל לגביית הסכום מהחייב.

שטר חוב שכירות הוא מקרה פרטי של שטר חוב, בו הנושה הוא המשכיר ובעל החוב הוא השוכר. למעשה, כל צ'ק דחוי שהשוכר נותן למשכיר הוא בגדר שטר חוב, אותו ניתן לפדות בהוצאה לפועל. אולם מעבר לצ'קים השגרתיים, המשכיר ירצה לקבל שטר חוב שכירות מהשוכר, אשר יבטיח פיצויים משמעותיים במקרה בו השוכר לא יעמוד בתשלומי שכר הדירה.

 

מתי נכון לכתוב שטר חוב שכירות?

מבחינת המשכיר, טוב לכתוב שטר חוב שכירות בכל מקרה שהוא. שטר החוב ישמש כסנקציה כנגד הקונה, במקרה בו לא ישלם ולא יעמוד בהתחייבויותיו. עם זאת, שטר חוב שכירות נצרך במיוחד במצבים בהם התשלום מבוצע באמצעות הוראת קבע ולא באמצעות צ'ק. נבאר כעת מדוע.

כפי שציינו לעיל, לצ'ק בנקאי יש מעמד של שטר חוב. הוא מהווה התחייבות עתידית של השוכר לתשלום למשכיר. במידה שהצ'ק לא ייפרע או יחזור, השוכר יוכל לפנות אל ההוצאה לפועל, אשר תגבה מהשוכר את התשלום באמצעים העומדים לרשותה.

לעומת זאת, הוראת קבע מהווה פקודה בנקאית, אשר השוכר יוכל להפסיק בכל רגע שהוא. במידה שהשוכר יפסיק את התשלום החודשי באמצעות הוראת קבע, לא יהיה למשכיר כלי מידי ואפקטיבי לגביית התשלום. המשכיר יוכל, כמובן, לנקוט בצעדים משפטיים קלאסיים, דוגמת תביעת פיצויים ואף תביעת סילוק במסלול המקוצר, כנגד השוכר. עם זאת, פתרונות אלו אינם מיידיים ואף אינם קרובים לכך.

על כן, במצב בו תשלום שכר הדירה עובר בהוראת קבע ולא בצ'ק, חשוב שבעתיים לכתוב שטר חוב שכירות. שטר החוב, אשר כזכור ניתן לפדייה באמצעות בעל החוב, הערבים או ההוצאה לפועל, ישמש כסנקציה אפקטיבית ומיידית כנגד השוכר.

על אף האמור, כפי שהדגשנו בראשית דברינו, טוב לכתוב שטר חוב גם אם תשלומי שכר הדירה מועברים בצ'קים. המיידיות הגבוהה לצד הסנקציה הכבדה תאפשרנה למשכיר להיות רגוע באשר לגביית שכר הדירה ולאפשרות הפיצויים במידה שהתשלומים לא יעברו כסדרם.

 

מה צריך להיות כלול בשטר חוב שכירות?

על פי רוב, שטר חוב שכירות יכלול כל אחד מהבאים, מלבד דברים נוספים שיתווספו לכל שטר ושטר:

  1. גובה השטר – מהו סכום הכסף המסוכם אשר ישמש כערובה בשטר החוב.
  2. פרטי עושה השטר, הלא הוא בעל החוב וביחס לשטר חוב שכירות – השוכר.
  3. פרטי המוטב בשטר, הלא הוא הנושה וביחס לשטר חוב שכירות – המשכיר.
  4. פרטי הערבים מטעם השוכר.
  5. תאריך וכן מקום החתימה על השטר.
  6. פרטי חשבון הבנק של השוכר.
  7. חתימת המשכיר, השוכר והערבים.
  8. תוקף השטר – בהתאם לתקופת השכירות.
  9. אופציונלי: צירוף צ'ק לגבייה מיידית בגובה סכום הכסף המוסכם בשטר.

 

הסכום המקובל

מהו הסכום המקובל בשטרי חוב שכירות? ראשית, חשוב להדגיש כי החוק לא מטיל מגבלה כלשהי על גובה שטר חוב שכירות, מלמעלה או מלמטה. על כן, הצדדים יוכלו להסכים ביניהם על כל סכום שהוא במסגרת שטר חוב שכירות. עם זאת, נכון וטוב להיוועץ עם עורך דין מקרקעין לפני קביעת גובה שטר החוב ולנקוב בסכום סביר בנסיבות העניין.

ברובם של המקרים, גובה שטר החוב בשכירות נע בין כפליים מדמי השכירות החודשיים לבין פי 4 מדמי שכירות חודשיים. כך, למשל, אם דמי השכירות עומדים על 5,000 שקלים בחודש, סכום שטר חוב שכירות ממוצע ינוע בנסיבות אלו בין עשרת אלפים שקלים לבין עשרים אלף שקלים. על כל פנים, כפי שנסביר להלן, למשכיר יהיה אינטרס לשטר חוב בסכום שאינו עולה על עשרים וחמישה אלפי שקלים.

 

מסלולי גביה בהוצאה לפועל

כאמור, את שטר החוב תוכלו לגבות באמצעות הוצאה לפועל. על פי דין, ככל שסכום שטר החוב אינו עולה על 25 אלף שקלים, תוכלו לגבות את השטר במסלול המקוצר. חריגה מסכום זה, ותיאלצו לפנות למסלול הרגיל.

 

מסלול מהיר ומקוצר לגביית חוב

במסגרת ההליך המקוצר לביצוע שטר חוב שכירות בהוצאה לפועל, יגיש הזוכה בקשה לביצוע שטר בהליך המזורז. לאחר הגשת הבקשה, לשכת ההוצאה לפועל תפעל לאיתור השוכר על בסיס המידע שמסר המשכיר, תמציא לו אזהרה ותנקוט בהליכים.

הצעדים שיינקטו יהיו עיקולים כספיים על החייב. במקרים חריגים, ניתן יהיה לעקל אף את רכבו או להטיל צו איסור יציאה מהארץ.

 

המסלול הסטנדרטי

ההליך הרגיל לביצוע שטר בהוצאה לפועל מתנהל כך. ראשית, הזוכה יגיש בקשה לביצוע שטר. על סמך הבקשה, לשכת ההוצאה לפועל תשלח לחייב אזהרה לפיה ככל שלא ישולם החוב תוך 30 יום, ינקטו הליכים כנגדו. החייב יהיה זכאי להגיש התנגדות, בטענת "פרעתי", בטענה כי שטר החוב עצמו אינו תקף או שגוי, ועוד. במקרים אלו, ייערך דיון בעניינו.

בתום תקופת האזהרה ולאחר הדיונים, לשכת ההוצאה לפועל תוכל לנקוט בצעדים כנגד החייב. הצעדים שינקטו רבים ומגוונים ויותאמו לחוב הספציפי של החייב. ברי כי הליך זה ארוך משמעותית מההליך המקוצר, ועל כן ישנו אינטרס למשכיר שלא לקבל שטר חוב בסכום העולה על 25 אלף שקלים.

 

עו"ד חיים פרטוש

משכירים נכס? מעוניינים בשטר חוב שכירות או במימוש שטר חוב שברשותכם? פנו אל עו"ד חיים פרטוש ותהנו משירותים מהשורה הראשונה בתחום. עו"ד פרטוש הינו עו"ד וותיק ומנוסה, המתמחה בדיני מקרקעין וכן בדיני הוצאה לפועל ומימוש שטרות. אצל עו"ד פרטוש, תהנו משירותי ONE STOP SHOP – כל השירותים במקום אחד. קבעו פגישת ייעוץ ראשונית במשרד, והצטרפו לשורה ארוכה של לקוחות מרוצים שכבר נהנו משירותיו של עו"ד פרטוש.

שטר חוב שכירות
שטר חוב שכירות

שאלות ותשובות:

שטר חוב שכירות הוא שטר חוב אשר השוכר מביא למשכיר. במקרה בו לא ישלם השוכר למשכיר את שכר הדירה, הרי שהמשכיר יוכל לפרוע את שטר החוב. על פי רוב, על שטר החוב יהיו חתומים לא רק השוכר אלא גם ערבים מטעמו. במקרה בו לא ניתן יהיה לפרוע את החוב מהשוכר עצמו, המשכיר יוכל לפרוע חובו מהערבים של השוכר. ככל שגם מהם לא ייגבה החוב, השוכר יוכל לפנות להוצאה לפועל לשם גביית החוב.
ברובם של המקרים, גובה שטר החוב בשכירות ינוע בין כפליים מדמי השכירות החודשיים לבין פי 4 מדמי שכירות חודשיים. כך, למשל, אם דמי השכירות עומדים על 5,000 שקלים בחודש, סכום שטר חוב שכירות ממוצע ינוע בנסיבות אלו בין עשרת אלפי שקלים לבין עשרים אלף שקלים. על כל פנים, למשכיר יהיה אינטרס לשטר חוב בסכום שאינו עולה על עשרים וחמישה אלפי שקלים כדי להיוותר במסלול המקוצר בהוצל"פ.
ככלל, די בסכום השטר, פרטי השוכר והמשכיר, פרטי הערבים, מקום ותאריך עשיית השטר, חתימת הצדדים כולל הערבים, תקופת השכירות בה תקף השטר ופרטי חשבון הבנק של השוכר. עם זאת, ייתכן כי עורך דין מקרקעין ימליץ להוסיף נתונים לשטר לפי נסיבות העניין.
בחרו בעו"ד מנוסה ומקצועי בתחום הנדל"ן וההוצל"פ. עו"ד פרטוש הינו עו"ד וותיק ומנוסה, המתמחה בדיני מקרקעין וכן בדיני הוצאה לפועל ומימוש שטרות. אצל עו"ד פרטוש, תהנו משירותי ONE STOP SHOP – כל השירותים במקום אחד. על כן, נמליץ עליו לשירותי כתיבת וגביית שטר חוב שכירות.
מחבר המאמר

עו"ד חיים פרטוש בפייסבוק | עו"ד חיים פרטוש פסק דין | מייל אישי: [email protected]

למידע נוסף
בעל הנכס מקבל מכתב אזהרה

מכתב התראה לפני תביעה

פרקטיקה מוכרת מאוד בעולם עריכת הדין, בתחום המשפט האזרחי והמסחרי, היא שליחה של מכתב התראה לפני תביעה, כהדלקת נורה אדומה, בטרם יחל הליך משפטי. אין

קרא עוד »
עורך דין מיסוי מקרקעין

עורך דין מיסוי מקרקעין

עסקאות נדל"ן כוללות העברת סכומי כסף גדולים מצד לצד לכן, מומלץ מאוד לבצע תכנון מראש של כל הפרמטרים הקשורים לעסקה המכר הממשמשת ובאה. אחד הפרמטרים

קרא עוד »
הבנת חוקיות הסכם המכירה

הבנת חוקיות הסכם המכירה

חוק המקרקעין בשילוב חוק החוזים מספקים הבהרה אודות הדרישות הבסיסיות, לכתיבה ועריכה של הסכמי מכר. הדרישה המרכזית עוסקת בכך שהסכם מכר חייב להיות בכתב בלבד,

קרא עוד »
מהם דיני התמ_א

מהם דיני התמ"א

תוכנית תמ"א 38 נועדה לאפשר ביצוע של חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה. במשך השנים, נכנס לתמונה הממ"ד (חדר ביטחון דרתי ממוגן), שגם אותו בונים במהלך

קרא עוד »
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 12 ביקורות
×
js_loader