top of page
תמ א 38, הריסה ובניה, תמא 38, חיזוק, עיבוי, עורך דין דיירים, תוספת קומות, תמ א, תוספת 25 מטר, עו ד תמ א, עו ד תמא

תמ"א 38

פרויקט תמ"א 38 הינו פרויקט בו הבעלים מוכרים את זכויותיהם ברכוש המשותף ליזם וזה בתמורה מחזק את הבניין הקיים ומוסיף עליו שטחים שחלקם יתווספו לשטח דירת הבעלים (כדוגמת ממ"ד ו/או מרפסת ו/או מחסן) וחלקם (הדירות החדשות שייבנו) יימכר על ידי היזם לשם מימון הפרויקט. בשל העובדה כי הבעלים ממשיכים להתגורר בדירה במהלך הפרויקט, בניית ההסכם והמנגנונים המגינים על הבעלים כמו גם הביטחונות הניתנים להם חשובים אף יותר מכל סוג של הסכם אחר.

עו"ד חיים פרטוש, עו ד חיים פרטוש, עו ד נדל ן, עו ד מקרקעין, עו ד מקרקעין רחובות, עו ד נדל ן רחובות, עו ד מקרקעין מרכז, עו ד נדל ן מרכז, עו ד ברחובות, עו ד פינוי בינוי, עוד נדלן, עוד מקרקעין

עו"ד חיים פרטוש

 

תהליך התחדשות עירונית הינו עניין מורכב, משכך, קיימת חשיבות רבה לבחירת הגורמים המייצגים אתכם. עו"ד חיים פרטוש הינו בעל ניסיון מוכח ומשמעותי בתחום ההתחדשות העירונית כאשר הפרויקטים שהוא ליווה ומלווה מתפרשים לאורכה ולרוחבה של הארץ. הניסיון של עו"ד חיים פרטוש כולל ליווי וייצוג בעלי זכויות מול יזמים וייצוג יזמים מול בעלי זכויות. הכרת המתווה מכל אופניו, כמו גם רצונות הצדדים, מובילה לכך שלעו"ד חיים פרטוש היכולת לסייע ללקוחותיו באופן המיטבי ולעזור להם למקסם את זכויותיהם תוך מציאת המתווה הנכון לביצוע הפרויקט.

בינוי פינוי, עו ד בינוי פינוי, התחדשות עירונית, תקן 21, עורך דין דיירים, עו ד דיירים
פינוי בינוי, בינוי פינוי, התחדשות עירונית, תמ א 38, הריסה ובניה, פטור, דייר סרבן, מסלול מיסוי, מסלול רשויות, עו ד פינוי בינוי

בינוי פינוי

פרויקטים של בינוי פינוי הם פרויקטים של פינוי בינוי אשר בהם מתהפך הסדר.

במקום שהבעלים יצאו לתקופת שכירות והמבנים ייהרסו, ראשית בונים מבנים, לאחר מכן מעבירים את הבעלים לדירות החדשות שנבנו ואז הורסים את המבנים הישנים.

בינוי פינוי מאפשר חיסכון בעלויות הפרויקט, דבר שמתבטא בדרך כלל בהקטנת הצפיפות – בניית כמות דירות קטנה יותר מזו שהייתה נבנית בפרויקט במתווה של פינוי בינוי.

פינוי בינוי

 

פרויקטים מסוג פינוי בינוי הינם פרויקטים בהם לוקחים מתחם, הכולל לרוב מספר בניינים ישנם, ומחדשים אותו על ידי הריסתו ובנייתו מחדש. בדר"כ, בעלי הזכויות מקבלים כנגד דירתם הישנה דירה חדשה בשטח גדול יותר, מרפסת, חניה, מחסן ועוד כאשר כל אלו מצויים בתוך מתחם חדש עם מבני ציבור המותאם לחיים המודרניים. אופן בחינת התמורה הניתנת לדיירים הינו פועל יוצא של הכדאיות הכלכלית של הפרויקט. על מנת שיתאפשר לבצע פרויקטים חובה כי כל הצדדים הקשורים בפרויקט יצאו נשכרים מביצועו.

פטור פינוי בינוי, היטל השבחה, עו ד דיירים, פטור אישי, מסלול רשויות, מסלול מיסוי, הכרזה, הודעה למיסוי, פטור תמ א,
תמ א 38/2, תמ א 38 הריסה, הריסה ובנייה מחדש, עו ד תמ א, עורך דין תמ א, פטור עיבוי, עורך דין דיירים, עורך דין דירים

היבטי מס בפרויקטים של התחדשות עירונית

 

ידיעת מתווה המיסוי הנכון בכל אחד מערוצי תחום ההתחדשות העירונית הינה אבן יסוד לביצוע פרויקט היות ולמיסים אלו השלכה ישירה ומשמעותית על היתכנות ביצוע הפרויקט. בפרויקטים שכאלו ישנן הטבות מס שלשם קבלתן יש לעמוד בתנאים הקבועים בדין. הדרכה והכוונה של עו"ד המתמצא בתחום תמנע התנהלות שאינה נכונה ותוביל לחיסכון משמעותי בהוצאות אלו.

תמ"א 38/2 – הריסה ובנייה מחדש

פרויקט תמ"א הריסה ובנייה מחדש מבוצע בדומה לפרויקט פינוי בינוי קטן. מפנים את הבעלים מהדירות לתקופת שכירות, הורסים את המבנה הקיים ובונים במקומו בניין חדש גדול יותר. חשוב להבטיח את זכויות הבעלים תוך תשומת לב מרבית להסדרת הביטחונות הניתנים לבעלים במסגרת הפרויקט.

bottom of page